cornelsen
ένθεν κι ένθεν, εκείθεν και εντεύθεν
Σύνδεσμοι


Ένα, δύο, τρία… πολλά Μνημόνια
1881 αναγνώστες
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013
10:40

Μετά το… success story τής κυβέρνησης Σαμαρά και πριν το διαφαινόμενο τρίτο μνημόνιο ας κάνουμε μια μικρή και επιγραμματική ανακεφαλαίωση των όσων «αποτελεσματικών» μέτρων έχουν ληφθεί μέχρι τώρα.

Πρώτο πακέτο μέτρων (αφορούσαν κυρίως τούς μισθούς των ΔΥ) – Οκτ. 2009

Πάγωμα μισθών.

Περικοπές επιδομάτων 10%.

Περικοπές υπερωριών και οδοιπορικών.

Δεύτερο πακέτο μέτρων – 3.3.2010

Μείωση 30% σε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας τού Δημόσιου Τομέα.

Μείωση 12% σε όλα τα επιδόματα τού Δημοσίου.

Μείωση 7% σε αποδοχές εργαζομένων σε ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ.

Αύξηση ΦΠΑ (από 4,5 σε 5%, από 9 σε 10% και από 19 στο 21%).

Αύξηση 15% στον φόρο τής βενζίνης.

Αύξηση από 10 έως 30% στον φόρο των εισαγόμενων αυτοκινήτων.

Επαναφορά τεκμηρίων για όλα τα αυτοκίνητα.

Επέκταση τεκμηρίων διαβίωσης σε όλα τα ακίνητα.

Πρώτο Μνημόνιο (και τρίτο πακέτο μέτρων) – 2.5.2010

Επίδομα 500€ αντί δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων στον Δημόσιο Τομέα.

Αντικατάσταση τής 13ης και 14ης σύνταξης με επίδομα 800€ για τις συντάξεις άνω των 2.500€.

Επιπλέον περικοπή 8% στα επιδόματα των ΔΥ.

Νέα αύξηση ΦΠΑ (από 5 σε 6,5%, από 10 σε 13% και από 21 στο 23%).

Αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά, τσιγάρα κατά 10%.

Αύξηση στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

Επιπλέον αύξηση των φόρων επί των εισαγόμενων αυτοκινήτων επιπλέον κατά 10%.

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΔΠ) 2012-15 – 29.6.2011

Ίδρυση τού ΤΑΙΠΕΔ.

Μείωση τού αφορολόγητου ορίου στα 8.000€.

Έκτακτη εισφορά σε όσους έχουν εισόδημα πάνω από 12.000€.

Επιβολή κλιμακωτής αντικειμενικής δαπάνης κατοικίας.

Επιβολή ετήσιου τέλους για τούς ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες.

Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 2%.

Αύξηση τού ποσοστού παρακράτησης ΛΑΦΚΑ σε όλες τις συντάξεις άνω των 1.450€ (από 4-10% σε ποσοστό 6-14%).

Εργασιακή εφεδρεία για κατηγορίες ΔΥ.

Όσοι προσλαμβάνονται χωρίς επαγγελματική εμπειρία θα αμείβονται με μισθό 20% χαμηλότερο από την ΕΓΣΣΕ.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου αυξήθηκε από 2 σε 3 χρόνια.

ΜΠΔΠ – επιπλέον μέτρα Σεπτ. 2011/Δεκ. 2011

Έκτακτος φόρος στις κατοικίες που εισπράττεται μέσω ΔΕΗ (χαράτσι).

Περικοπή συντάξεων και εφάπαξ.

Νέες περικοπές μισθών των ΔΥ μέσω τού ενιαίου μισθολογίου.

Μείωση τού αφορολόγητου ορίου από τις 8.000 στις 5.000€.

Άνοιγμα όλων των «κλειστών» επαγγελμάτων.

Ρύθμιση για υπερίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συμβάσεων.

Θέσπιση τής 12μηνης δοκιμαστικής περιόδου εργασίας με διευθυντικό δικαίωμα απόλυσης χωρίς αποζημίωση.

Δεύτερο Μνημόνιο

Μείωση κατά 22% τού κατώτατου μισθού σε όλα τα κλιμάκια τού βασικού μισθού (από 751 σε 586€) και 32% στους νεοεισερχόμενους μέχρι 25 ετών.

Κατάργηση 150 χιλ. θέσεων εργασίας στον Δημόσιο Τομέα.

Άρση μονιμότητας στις ΔΕΚΟ και στις υπό κρατικό έλεγχο Τράπεζες.

Κατάργηση τού ΟΕΚ και τής Εργατικής Εστίας.

Ενοποίηση φόρων στα ακίνητα.

Πλήρες άνοιγμα είκοσι «κλειστών» επαγγελμάτων.

Αύξηση στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών κατά 25%.

Κλείσιμο διακοσίων Εφοριών, κατάργηση φοροαπαλλαγών και χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά.

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΔΠ) 2013-16 – 7.11.2012

Μέτρα 18,9 δισ.€ (εκ των οποίων 9,4 δισ. αφορούν στο 2013).

---o--- 

Ας δούμε και το «κοστούμι» που πρέπει να πληρωθεί τα επόμενα χρόνια.

 

Δανειακές ανάγκες (σε εκατ. ευρώ)

 

2014

2015

2016

Σύνολα

Χρεολύσια

Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ

8.021

5.151

1.509

14.681

Ομόλογα που κατέχουν άλλες Κεντρικές Τράπεζες (Κ.Τ.)

2.017

1.529

852

4.398

Ομόλογα που έχουν εξαιρεθεί τού PSI

357

267

990

1.614

Δάνεια ΔΝΤ

7.340

8.540

3.053

18.933

Σύνολο(1)

17.735

15.487

6.404

39.626

Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης

6.890

8.200

6.324

21.414

Σύνολο δανειακών αναγκών

24.625

23.687

12.728

61.040

 

 

 

 

 

 

Χρηματοδότηση (σε εκατ. ευρώ)

 

2014

2015

2016

Σύνολα

Χρηματοδότηση από τρόικα

Ευρωπαϊκή Ένωση

8.600

0

0

8.600

ΔΝΤ

8.900

7.100

1.700

17.700

ΕΚΤ και λοιπές Κ.Τ.

2.400

2.000

1.800

6.200

Σύνολο(2)

19.900

9.100

3.500

32.500

Χρηματοδότηση από ιδιωτικοποιήσεις

2.347

1.141

3.441

6.929

Σύνολο χρηματοδότησης

22.247

10.241

6.941

39.429

 

 

 

 

 

 

Δανειακό κενό (σε χιλ. ευρώ)

2.378

13.446

5.787

21.611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Πηγή: άρθρο τού Μ. Χριστοδούλου στην εφημ. «Επενδυτής» 7-8/9/2013

Η διαδικασία μετατροπής τής Ελλάδας σε αποικία χρέους τού χρηματιστικού κεφαλαίου συνεχίζεται. Εξάλλου το “Δημοσιονομικό Σύμφωνο” –Δ/ν.Σ.- (συνέχεια προς το χειρότερο τού “Συμφώνου Σταθερότητας”) που μπήκε σε εφαρμογή από το 2013 δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την μνημονιακή οικονομική πολιτική που θα εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ακόμη και αν επισήμως δεν υπάρχουν Μνημόνια. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με το Δ/ν.Σ. από 1.1.2013:

- οι ευρωπαϊκές χώρες ενσωμάτωσαν στο εθνικό τους δίκαιο την υποχρέωση να παρουσιάζουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς Προϋπολογισμούς

- σε περίπτωση ελλειμμάτων να εφαρμόζονται αυτομάτως διορθωτικά μέτρα (δλδ περικοπές κοινωνικών δαπανών και αύξηση φόρων)

- αναγνωρίζεται ως αποδεκτό το δημόσιο χρέος μέχρι ύψους 60% τού ΑΕΠ. Το υπερβάλλον τμήμα τού χρέους θα πρέπει να μειώνεται κατά 5 μονάδες τού ΑΕΠ ετησίως

- οι χώρες (λέγε μας PIIGS) που έχουν πάρει βοήθεια από άλλες χώρες ή μηχανισμούς τής Ε.Ε. θα βρίσκονται υπό οικονομικό έλεγχο μέχρι να αποπληρώσουν το 75% του χρέους τους προς τις δανείστριες χώρες, τον EFSF και τον ESM. 

Σχετικά:

1. Που θα τα βρεις Αντώνη;

2. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: Αυτόματη λιτότητα για πάντα επέβαλε η ΕΕ

3. Πως θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό

4. Το δηλητηριώδες νανούρισμα και η ανοιχτή απειλή τής αστικής τάξης

5. Ιρλανδίας συνεχιζόμενη ομηρία

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Τα «κλεμμένα»

Οι αποικίες απέφεραν τεράστιες περιουσίες σε ανθρώπους τούς οποίους θα αποκαλούσαμε σήμερα δισεκατομμυριούχους. […] Και είχαμε το παράδειγμα ενός δισεκατομμυριούχου βασιλιά που έβγαλε κακό όνομα στους ζάμπλουτους: τού βασιλιά Λεοπόλδου Β΄ τού Βελγίου. 

Στα τέλη τού 19ου  αιώνα ο Λεοπόλδος κατέκτησε το Κονγκό, το ανακήρυξε προσωπική του περιουσία και το μετέτρεψε σε σκέτη φρίκη. Οι ντόπιοι υποχρεώθηκαν να συλλέγουν ελεφαντόδοντο και αργότερα καουτσούκ. Ενώ οι άντρες πήγαιναν στο δάσος για να φέρουν το χυμό των καουτσουκόδεντρων, οι οικογένειές τους κρατούνταν όμηρες. Αν δεν έφερναν την προβλεπόμενη ποσότητα, τούς έκοβαν τα χέρια οι μισθοφόροι τού βασιλιά Λεοπόλδου, οι οποίοι υπερασπιζόμενοι τις πράξεις τους δήλωναν ότι έκοβαν τα χέρια των εργατών αφού πρώτα τούς είχαν σκοτώσει. Ήταν ένα είδος απλής αριθμητικής: χορηγούσαν στους μισθοφόρους σφαίρες τις οποίες, υποτίθεται, δεν έπρεπε να σπαταλούν, και για κάθε σφαίρα που χρησιμοποιούσαν έπρεπε να φέρνουν πίσω ένα χέρι!!

Οι Ευρωπαίοι μεγάλοι άρπαγες (και οι όμοιοί τους Βορειοαμερικανοί) υπήρξαν σχεδόν εξίσου κτηνώδεις προς τούς δικούς τους φτωχούς όσο και προς τούς λαούς που αποίκισαν σε άλλες ηπείρους. Ένα οκτάχρονο αγόρι που δούλευε σε εργοστάσιο έπρεπε να βρίσκεται εκεί στις πέντε το πρωί. Αν καθυστερούσε, το χτυπούσαν άγρια. Τελείωνε τη δουλειά του στις εννέα το βράδυ.

Philippe Gigantés, Power and Greed 

«το μνημόνιο (όπως και η μετεξέλιξη του: το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα) δεν έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση του χρέους αλλά για τη βίαιη προώθηση “μεταρρυθμίσεων” που ευνοούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, πρόκειται για πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να “αποτύχει”. Ή καλύτερα για να πετύχει τον πραγματικό του άρρητο στόχο: την επίθεση στα εργατικά εισοδήματα, τα δημόσια αγαθά και τις κοινωνικές κατακτήσεις».

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ… OΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
5 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
# Οταν οι ανθρωποι κανουν σχεδια ο Θεος γελαει.
# Για το παιχνίδι στα χρηματιστήρια: "Πρόκειται για μια δραστηριότητα που απαιτεί λίγο χρόνο και σου επιτρέπει, διατρέχοντας κάποιο μικρό κίνδυνο, να απαλλάξεις τον εχθρό σου από τα χρήματά του".


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
4/8Achtung