cornelsen
ένθεν κι ένθεν, εκείθεν και εντεύθεν
Σύνδεσμοι


Μήπως η Γη δεν γυρίζει;
2810 αναγνώστες
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012
10:20

 

 

 

Η εκκλησία αποκήρυξε τη θεωρία τού Γαλιλαίου ως επικίνδυνη για την πίστη, δικάζοντας τον ως αιρετικό και καταδικάζοντας τον σε ισόβια φυλάκιση το 1633, ποινή που μετατράπηκε αργότερα σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ήδη το 1992[!], ο πάπας Ιωάννης - Παύλος Β’ είχε δηλώσει ότι η απόφαση εναντίον τού Γαλιλαίου ήταν αποτέλεσμα «τραγική αμοιβαίας παρεξήγησης»

 

Αν η γνώση είναι δύναμη, ο σκοταδισμός τής πίστης (και δεν εννοώ μόνο τής θρησκευτικής), –πόσο μάλλον τής «πίστης» που στηρίζεται στο συμφέρον-, είναι ο σίγουρος δρόμος προς την υποδούλωση τής επιστήμης και τού ανθρώπου.

Αφορμή για το σημερινό άρθρο αποτελεί ο σχολιασμός τής ανακάλυψης τού μποζονίου τού Higgs (ακριβέστερα, η ανακάλυψη στο CERN ενός σωματιδίου με χαρακτηριστικά παρόμοια με τα χαρακτηριστικά που προέβλεψε ο Ηiggs για το σωματίδιό «του») από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Αφού κάνει όντως μια πολύ κατατοπιστική ιστορική αναφορά στις ανακαλύψεις τής Σύγχρονης Φυσικής (Γενική και Ειδική Θεωρία τής Σχετικότητας, Κβαντομηχανική, Θεωρία των χορδών και Θεωρία τού χάους) καταλήγει:

«Δυστυχς μως δέν εναι τόσο πλά τά πράγματα γιατί πίσω πό ατές τίς τρομακτικές καί ασχιστες γιά τήν νθρώπινη προσωπικότητα, τήν νθρώπινη στορία καί τήν νθρώπινη φιλοσοφία πόψεις κρύβεται τό ποκρουστικό πρόσωπο το δαιμονισμο, γιατί μόνο δαιμόνια καί κατεχόμενοι πό ατά μπορον νά μωρολογον μέ τέτοιες νοησίες.

Προτείνω δέ στούς κλεκτούς ατούς «σοφούς», τν ποίων πως κάθε νθρώπου γκέφαλος χει να τρισεκατομμύριο νευρικές συνδέσεις πού «τυχαία» γιναν πό τό συνείδητο μποζώνιο, άν χουν νάγκη αμοληψίας ατοί συγγενικά των πρόσωπα νά μήν προστρέχουν πλέον στόν λτρουϊσμό τν συνανθρώπων τους, λλά νά χρησιμοποιήσουν τό αμα τν «κλεκτν συγγενν» τους χιμπατζίδων, ορακοτάγκων, γοριλν, γιββώνων κ.λ.π. γιά νά διαπιστώσουν χι στήν θεωρία λλά στήν πρακτική φαρμογή της τήν δθεν λήθεια τς «νακαλύψεώς» των, περί το «κοινο γεννήτορος μποζωνίου» κτός καί ν τό μποζώνιο χει τέτοια εφυΐα στε νά κατασκευάζει σέ κάθε εδος καί ναν συγκεκριμένο αματολογικό τύπο. ν εχε μως τέτοια εφυΐα γιατί νά συνεντευξιάζονται κ προσώπου του ο συγκεκριμένοι καί χι τό διο;»

 

Έχει δίκιο να καταλήγει ο ιεράρχης σε τέτοια συμπεράσματα; Ας δούμε κατ΄ αρχάς συνοπτικά τι λέει η Φυσική (για την ακρίβεια τι λέει το Καθιερωμένο Πρότυπο -Standard Model- όπως το λένε οι επιστήμονες) για την δομή τής ύλης.

Λέγοντας ύλη εννοούμε την φιλοσοφική κατηγορία που δηλώνει την αντικειμενική πραγματικότητα και υπάρχει ανεξάρτητα από τις αισθήσεις μας. Η γνωστή μας ύλη έχει δυο μορφές: την μάζα και την ενέργεια. Η περίφημη εξίσωση E = m c2 δίνει την ισοδυναμία ανάμεσα σε αυτές τις δυο μορφές τής ύλης.

Παρ’ ότι στα σχολικά μας χρόνια είχαμε μάθει μόνο για τα "μαζικά" σωμάτια πρωτόνιο, νετρόνιο και το "μαζικό" σωματίδιο ηλεκτρόνιο (άντε και το ενεργειακό σωματίδιο φωτόνιο) στην πραγματικότητα τα θεμελιώδη σωματίδια και σωμάτια (τα σωμάτια αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες που αποτελούνται από συνδυασμούς σωματιδίων) είναι πολλά περισσότερα -καμμιά διακοσαριά. Τα περισσότερα όμως από αυτά είναι ασταθή και ο χρόνος τής ζωής τους είναι απειροελάχιστος. Μην φοβάστε όμως: τα νετρόνια (όταν αυτά είναι κλεισμένα στους πυρήνες), τα φωτόνια, τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια που αποτελούν την «σταθερή» ύλη η οποία μας περιβάλλει είναι… αθάνατα.

Τα λεπτόνια (το πιο γνωστό λεπτόνιο είναι το ηλεκτρόνιο) και τα κουάρκ (μην ψάχνετε την ετυμολογία τής λέξης, δεν σημαίνει τίποτε) είναι τα θεμελιώδη σωματίδια από τα οποία αποτελούνται τα σώματα. Τα κουάρκ συνδυάζονται με διάφορους τρόπους και μας δίνουν τα θεμελιώδη σωμάτια βαρυόνια (τα πιο γνωστά βαρυόνια είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο) και μεσόνια (τα βαρυόνια και τα μεσόνια μαζί τα λέμε αδρόνια).

 

Θ ε μ ε λ ι ώ δ η  σ ω μ α τ ί δ ι α  κ α ι ...

ΚΟΥΑΡΚ(ς) (6)                        ΛΕΠΤΟΝΙΑ (6)   

 

 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ (13; + 1;) 

 

... θ ε μ ε λ ι ώ δ η  σ ω μ ά τ ι α (αποτελούμενα από κουάρκ), αλλιώς αδρόνια

 

1. βαρυόνια

 

2. μεσόνια

 

 

Τα διάφορα σώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω τεσσάρων αλληλεπιδράσεων: την βαρυτική, την ηλεκτρομαγνητική, την ισχυρή και την ασθενή (τις δυο πρώτες τις ξέρετε καλά αλλά και οι δυο άλλες, αν και άγνωστές σας,  είναι το ίδιο σημαντικές για την μορφή που έχει το Σύμπαν). Η κάθε μια αλληλεπίδραση (δυνάμεις μάς τις έλεγαν στο σχολείο) για να εμφανιστεί χρησιμοποιεί κάποιο σωματίδιο αλληλεπίδρασης. Κατ’ αντιστοιχία γκραβιτόνιο, φωτόνιο, γκλουόνια, ενδιάμεσα διανυσματικά μποζόνια.

Λεπτόνια, κουάρκ και βαρυόνια χαρακτηρίζονται ως φερμιόνια (έχουν ημιακέραιο spin –τι μας λες τώρα!) ενώ τα μεσόνια και τα σωματίδια αλληλεπίδρασης χαρακτηρίζονται ως μποζόνια (έχουν ακέραιο spin).    

 

 

 

 

 

Μάζα(MeV)

Φορτίο(e)

spin

Θεμελιώδη σωματίδια

ΛΕΠΤΟΝΙΑ (6)

Ηλεκτρόνιο

0,51

-1

1/2

Μυόνιο

106

-1

Ταυ

1784

-1

Νετρίνο-e

0

0

Νετρίνο-μ

0

0

Νετρίνο-τ

0

0

ΚΟΥΑΡΚΣ (6)

Άνω

310

+2/3

Κάτω

310

-1/3

Χαριτωμένο

1500

+2/3

Παράξενο

500

-1/3

Αληθινό

50000

+2/3

Όμορφο

5000

-1/3

Σωμάτια αποτελούμενα από κουάρκς(Αδρόνια)

ΒΑΡΥΟΝΙΑ (9)

  Πρωτόνιο

p

938,3

+1

1/2

  Νετρόνιο

n

939,6

0

  Υπερόνιο Λ

Λ0

1116

0

  Υπερόνιο Σ

Σ+

1189

+1

Σ0

1192

0

Σ-

1197

-1

  Υπερόνιο Ξ

Ξ0

1315

0

Ξ-

1321

-1

  Υπερόνιο Ω

Ω-

1672

-1

3/2

ΜΕΣΟΝΙΑ (6)

  Πιόνια

π+

140

+1

0

π0

135

0

π-

140

-1

  Καόνια

Κ+

494

+1

Κ0

498

0

  Μεσόνιο η

η0

549

0

  

 

Αλληλεπιδράσεις

Σωματίδια αλληλεπιδράσεων

 

Μάζα(MeV)

Φορτίο(e)

spin

Ισχυρή

Γκλουόνια (8; είδη)

 

0

0

1

Ασθενής

Ενδιάμεσα διανυσματικά μποζόνια

W+

80410

1

1

W-

80410

-1

1

Z0

91187

0

1

Βαρυτική

Γκραβιτόνιο (;)

 

0

0

2

Ηλεκτρομαγνητική

Φωτόνιο

γ

0

0

1

1 MeV αντιστοιχεί σε 1,8 10-30 kg

Με πλάγια γράμματα (πχ Πιόνια) δηλώνονται τα μποζόνια

Με κανονικά γράμματα (πχ Ηλεκτρόνιο) τα φερμιόνια

Με υπογράμμιση (πχ Πρωτόνιο) τα σταθερά σωματίδια/σωμάτια

Με έντονα γράμματα (πχ Ταυ) τα σωματίδια

 

Το θεωρητικό μοντέλο (το Καθιερωμένο Πρότυπο που λέγαμε) το οποίο περιγράφει τα παραπάνω για να συμπληρωθεί χρειαζόταν ένα ακόμη σωματίδιο. Το σωματίδιο αυτό -το προέβλεψε για πρώτη φορά ο Higgs- διαφέρει τόσο από τα σωματίδια μάζας (κουάρκ και λεπτόνια) όσο και από τα σωματίδια αλληλεπιδράσεων, αλλά αλληλεπιδρά μαζί τους. Με βάση τα χαρακτηριστικά του θα έπρεπε να είναι μποζόνιο και ως αποστολή του θα είχε να δίνει μάζα σε όσα σωματίδια/σωμάτια είναι μαζικά. Πώς; Να μια ωραία περιγραφή:

«Εδώ, κολλάει και το μποζόνιο τού Higgs, το οποίο είναι το σωματίδιο φορέας ενός πεδίου, τού [πεδίου] Higgs, το οποίο, βρίσκεται παντού όπου και να κοιτάξεις και δρα όπως ένα λασπωμένο χωράφι: σχηματικά, όσα σωματίδια πιαστούν στα δίχτυα του, ανάλογα με τον κόπο που κάνουν για να ξεφύγουν, αποκτούν και την ανάλογη μάζα. Σύμφωνα λοιπόν με την εικόνα αυτή, κάθε ένα από τα γνωστά σωματίδια αλληλεπιδρά με διαφορετικό τρόπο, κινείται, δηλαδή, με διαφορετικό τρόπο στο «λασπωμένο» πεδίο τού Higgs, και το γεγονός αυτό τού προσδιορίζει και τη μάζα που θα έχει εφ’ εξής».

Που είναι ο δάκτυλος τού σατανά στα παραπάνω;  

 

Βεβαίως υπάρχει και η εναλλακτική λύση αφού οι εποχές που έκαιγαν τις μάγισσες στην πυρά έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Είναι η λογική «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ». Ή, με άλλα λόγια, το κατάλοιπο τής «διπλής αλήθειας», δηλαδή ο συμβιβασμός ανάμεσα στην Φυσική και στην Θεολογία κατά την οποία ο ερευνητής των φυσικών φαινομένων μπορεί να καταλήγει σε συμπεράσματα που δεν συμφωνούν με την θεολογική άποψη αλλά αυτά τα συμπεράσματα δεν αναπαριστούν την πραγματική υπόσταση των φαινομένων! Σε αυτήν την κατεύθυνση ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος δηλώνει:

«Ο οποιοσδήποτε παραλληλισμός μεταξύ τού πειράματος τού CERN για το προσδιορισμό τού σωματιδίου τού Χίγκς και τής διδασκαλίας τής Εκκλησίας περί τής δημιουργίας τού κόσμου από το Θεό, θεωρώ ότι είναι ανεπιτυχής από την στιγμή που συγκρίνονται δύο ανόμοια πράγματα.

Δε νομίζω ότι υπάρχει ανησυχία από μέρους τής Εκκλησίας, μάλιστα όταν υπάρχει ένας επιστημονικός διάλογος. Κανένας όμως δεν έχει το δικαίωμα να δαιμονοποιεί τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής έρευνας. Πρέπει όλοι να σεβαστούμε αυτά που ανακαλύφθηκαν από τα πειράματα τού CERN και τού ΑΤΛΑΣ, διότι προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία αλλοίωση τής διδασκαλίας περί δημιουργίας τού κόσμου».

 

 

Σχετικά

1. Εξηγώντας μου το Higgs

2. Μοιάζει και συμπεριφέρεται σαν το Higgs λέει το CERN

3. Μητροπολίτης Σεραφείμ vs σατανικού μποζονίου Χιγκς

4. Το πανηγύρι τής Φυσικής των σωματιδίων

5. Πριν και μετά από το σωματίδιο Higgs 

Τα «κλεμμένα»

 

Η δομή τής ύλης όπως την περιγράψαμε δεν είναι παρά μια απλουστευτική προσέγγιση των επιστημονικών συμπερασμάτων τής Σύγχρονης Φυσικής. Και οπωσδήποτε τίποτε δεν είναι τελειωμένο στην αναζήτηση τής τελικής (υπάρχει τέτοια;) επιστημονικής αλήθειας. 

 

Από τη μια μεριά, υπάρχει η αναγκαία σήμερα στάση η οποία αντιμετωπίζει την πολυπλοκότητα τού πραγματικού με το να αρνείται τα απλοϊκά οράματα, που δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να επιβεβαιώνουν τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να αναπαριστάνουμε τον κόσμο. Αυτό που μας εξυπηρετεί σήμερα είναι ο χάρτης τού λαβύρινθου σε όσο το δυνατόν πιο λεπτομερειακή μορφή. Από την άλλη μεριά, υπάρχει η γοητεία τού λαβύρινθου αυτού καθεαυτού, το γεγονός τού να χάνεσαι στο λαβύρινθο και να παρουσιάζεις αυτή την απουσία εξόδου ως την πραγματική φύση τού ανθρώπου. Θα θέλαμε, λοιπόν, να εστιάσουμε το κριτικό μας ενδιαφέρον στο διαχωρισμό τής μιας στάσης από την άλλη, γνωρίζοντας πάντα ότι δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε ριζικά. Εκείνος που νομίζει ότι μπορεί να νικήσει τούς λαβύρινθους αποφεύγοντας τις δυσκολίες τους μένει απ’ έξω […] Είναι η πρόκληση τού λαβύρινθου που θέλουμε να διαφυλάξουμε […] και να τη διακρίνουμε από την υποταγή στο λαβύρινθο.

Ίταλο Καλβίνο, 1962

 

 

 

 

 

 

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
5 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
# Οταν οι ανθρωποι κανουν σχεδια ο Θεος γελαει.
# Για το παιχνίδι στα χρηματιστήρια: "Πρόκειται για μια δραστηριότητα που απαιτεί λίγο χρόνο και σου επιτρέπει, διατρέχοντας κάποιο μικρό κίνδυνο, να απαλλάξεις τον εχθρό σου από τα χρήματά του".


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
4/8Achtung