cornelsen
ένθεν κι ένθεν, εκείθεν και εντεύθεν
Σύνδεσμοι


Εξήντα χρόνια πριν το έλεγε ο άνθρωπος
2495 αναγνώστες
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011
09:26

«Δεν έχωμεν ούτε την θέλησιν ούτε την ικανότητα

να φορολογήσωμεν τούς οικονομικώς ισχυρούς…»


Πριν από εξήντα χρόνια η κυβέρνηση Πλαστήρα καλούσε τον Έλληνα «σοφό» επί των δημοσιονομικών Κυριάκο Βαρβαρέσο να διατυπώσει προτάσεις-θέσεις για τα οικονομικά τής χώρας. […] «Η έκθεσις επί τού οικονομικού προβλήματος τής Ελλάδος» δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο τού 1952, προκαλώντας τις πιό διαφορετικές αντιδράσεις. Εκεί προτάσσονταν τρεις προϋποθέσεις […]

Ειδικό κεφάλαιο αφιερωνόταν στο φορολογικό με διαπιστώσεις και προτάσεις, που ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, στο ακέραιο ως σήμερα. Ιδού μερικές από τις πολλές βασικές διαπιστώσεις:

1. «Το τρωτόν τής ελληνικής φορολογίας δεν είναι το υπερβολικόν της βάρος αλλά η άνισος κατανομή της. Οι έμμεσοι φόροι οι οποίοι βαρύνουν την ευρείαν κατανάλωσιν και επομένως πλήττουν δυσαναλόγως τα μικρά εισοδήματα, αντιπροσωπεύουν τα 80% σχεδόν των συνολικών εσόδων τού κράτους. Τούτο υπήρξεν ανέκαθεν χαρακτηριστικόν τού ελληνικού φορολογικού συστήματος και εν εκ των κυριωτέρων αιτίων τής κοινωνικής ανισότητος και των κοινωνικών αντιθέσεων στη χώρα».

2. «Όπως εμφανίζεται σήμερα η κατάστασις φαίνεται ότι το συνολικόν εισόδημα το οποίον πραγματοποιούν αι ανωτέρω τάξεις (βιομήχανοι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες) ανέρχεται εις 3,5 τρισ. δραχμές. Επειδή το καθαρόν εισόδημα ανέρχεται εις 25,5 τρισ. έπεται ότι τα απομένοντα 22 πραγματοποιούνται παρά των αγροτών, των εργατών, των δημοσίων υπαλλήλων [σαν να μην πέρασε μια μέρα!]. Δεν νομίζω ότι θα ευρεθή κανείς τόσον εύπιστος, ώστε να παραδεχθή ότι το καθαρόν εθνικόν εισόδημα κατανέμεται κατά τον παράδοξον αυτόν τρόπον».

3. «Οσάκις υποκύπτομεν εις τας πιέσεις των διαφόρων συμφερόντων προσπαθούμεν να δικαιολογήσωμεν την συνθηκολόγησιν ταύτην (φοροαπαλλαγή, φοροδιαφυγή κτλ) λέγοντες ότι δεν κάμνομεν φορολογικήν πολιτικήν, αλλά πολιτικήν ναυτιλιακήν, βιομηχανικήν, τραπεζικήν, εμπορικήν… Το αποτέλεσμα μοιραίως είναι η επιβολή ολοκλήρου τού φορολογικού βάρους επί των οικονομικά ασθενεστέρων».

4. «Οι ξένοι σύμβουλοί μας (Άγγλοι και Αμερικανοί) καίτοι ετόνισαν επανειλημμένως την ανεπάρκειαν τής συμμετοχής των οικονομικώς ισχυροτέρων... συνεκέντρωσαν μάλλον τας προσπαθείας εις την εκ τής εμμέσου φορολογίας αύξησιν των εσόδων. Προφανώς, εσχημάτισαν την εντύπωσιν ότι δεν έχωμεν ούτε την ικανότητα να φορολογήσωμεν τούς οικονομικώς ισχυρούς. Εις μάς απόκειται να αποδείξωμεν ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εις την χώραν μας δίκαιον και άρτιον φορολογικόν σύστημα».

Ημερησία 7-8/5/2011

Σχετικό

Τι ΄χες Γιάννη...

Σχόλια

27/05 11:35  ks
Ε, το μονο που εχει αλλαξει ειναι μια
"ελαφρά καίτοι σημαντική διά τα κοινά και τον εθνικόν φρόνημα αύξησις των κατεργαρέων, που πλέον συγκαταλλέγονται και ανάμεσα στας κατωτέρας τάξεις, χωρίς ουδεμίαν όμως μεταβολή της καταστάσεως σχετικώς με τας ανωτέρας, ούτε και με τους βουλευτάς μας"
27/05 11:45  cornelsen
Σωστά ks. Όταν ο τριτοδρομικός σοσιαλισμός συναντήθηκε με τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό η διαφθορά απλώθηκε στο σώμα ολόκληρης τής ελληνικής κοινωνίας. Το πρόβλημα είναι πως οι πολλοί ωφελήθηκαν τα ελάχιστα αλλά φορτώθηκαν τα μέγιστα βάρη.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
13 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
# Οταν οι ανθρωποι κανουν σχεδια ο Θεος γελαει.
# Για το παιχνίδι στα χρηματιστήρια: "Πρόκειται για μια δραστηριότητα που απαιτεί λίγο χρόνο και σου επιτρέπει, διατρέχοντας κάποιο μικρό κίνδυνο, να απαλλάξεις τον εχθρό σου από τα χρήματά του".


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
4/8Achtung