cornelsen
ένθεν κι ένθεν, εκείθεν και εντεύθεν
Σύνδεσμοι


Βελτιώσεις σε τασικό σύστημα
3260 αναγνώστες
Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010
09:06

 

Είχα γράψει στο παρελθόν τρία άρθρα (το πρώτο εδώ) για ένα σύστημα αγοραπωλησιών στηριγμένο στην τομή δύο εκθετικών Κ.Μ., ενός βραχυπρόθεσμου και ενός μεσοπρόθεσμου. Το αποτέλεσμα τής χρήσης τού συστήματος ήταν, θεωρώ πως ήταν, ενθαρρυντικό. Έψαχνα όμως να βρω κάτι ακόμη καλύτερο. Σκέφτηκα πως θα ήταν ενδιαφέρον να μεταβάλλουμε το πλήθος των ημερών τόσο τού βραχυπρόθεσμου όσο και τού μεσοπρόθεσμου ΕΚΜ ανάλογα με την φάση στην οποία βρισκόταν κάθε εποχή η Αγορά. Για τον λόγο αυτό προσάρμοσα τούς ΕΚΜ στην τάση που επικρατούσε τόσο στον βραχυπρόθεσμο όσο και στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δημιουργώντας δύο «προσαρμοσμένους ΕΚΜ», ας τούς συμβολίσουμε πΕΚΜ(β) και πΕΚΜ(μ) αντίστοιχα. Για τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα χρησιμοποίησα 15 ημέρες και για τον μεσοπρόθεσμο 85.
Για τον ΓΔ και για το διάστημα 26/5/1988 έως 27/8/2010 η απόδοση τού απλού συστήματος ΕΚΜ15/ΕΚΜ85 (Syst1) ήταν 2600% (με προμήθειες 0,5% στην αγορά και 0,5% στην πώληση). Προσαρμόζοντας το πλήθος των ημερών στην τάση και «πειράζοντας» σταδιακά κάποιες παραμέτρους βγήκαν άλλα τρία συστήματα (Syst2, Syst3, Syst4). Περιληπτικά να ποιες ήταν οι αποδόσεις τους:
 

 
Αρχικό Κεφάλαιο
Τελικό κεφάλαιο
Μεταβολή
Syst1
267
7237
2610%
Syst2
291
14953
5038%
Syst3
291
17016
5747%
Syst4
291
18734
6338%

 
Το πλήθος των ημερών τού πΕΚΜ(β) μεταβαλλόταν, με τις προσαρμογές, από 4 έως 44 ημέρες με μέση τιμή τις 15,1 ημέρες και ενδιάμεση τιμή τις 14 ημέρες.
Το πλήθος των ημερών τού πΕΚΜ(μ) μεταβαλλόταν, με τις προσαρμογές, από 27 έως 234(!) ημέρες με μέση τιμή τις 97,4 ημέρες και ενδιάμεση τιμή τις 93,9 ημέρες.
 
Ένα σύστημα είναι καλό –κατά την ταπεινή μου γνώμη- όχι μόνο όταν αποδίδει πολύ αλλά και όταν δεν προκαλεί μεγάλες βυθίσεις τού αρχικού μας κεφαλαίου (διότι τότε τρώμε τα κέρδη μας σε αντικαταθλιπτικά χάπια). Ας δούμε λοιπόν σε ένα συνοπτικό Πίνακα τις ημερομηνίες των σημάτων, τα κέρδη (σε ποσοστά) και τις μέγιστες βυθίσεις τού Syst3.

Ημερομηνία εξόδου
Κεφάλαιο
Κέρδος
Μέγιστη βύθιση
 
Ημερομηνία εξόδου
Κεφάλαιο
Κέρδος
Μέγιστη βύθιση
23/11/88
287
-2,18%
-2,18%
 
1/9/97
2348
-1,71%
-1,97%
7/12/89
445
55,36%
-1,93%
 
4/11/97
2222
-3,82%
-10,86%
22/6/90
1362
208,36%
-0,35%
 
28/8/98
3092
40,40%
7,31%
18/12/90
1293
-0,48%
-0,48%
 
25/11/99
7236
130,32%
2,31%
13/5/91
1437
8,62%
2,75%
 
8/12/99
6724
-9,67%
-9,67%
31/3/92
1292
-12,80%
-12,80%
 
21/2/00
6220
-7,77%
-7,77%
26/4/93
1352
6,61%
-2,55%
 
14/1/02
5853
-3,63%
-3,63%
8/4/94
1763
32,40%
-0,93%
 
6/2/02
5634
-3,29%
-3,29%
18/1/95
1625
-6,71%
-6,71%
 
26/3/04
7820
39,36%
0,58%
13/10/95
1680
0,22%
-1,93%
 
24/5/04
7657
-3,48%
-3,48%
6/11/95
1593
-4,72%
-4,72%
 
27/4/05
9124
19,65%
-0,39%
25/4/96
1567
-0,91%
-0,91%
 
19/5/06
11743
30,31%
-0,07%
31/10/96
1550
-0,24%
-1,81%
 
17/8/07
14341
21,08%
-0,99%
8/11/96
1502
-3,04%
-3,04%
 
16/1/08
13344
-7,02%
-7,02%
4/7/97
2400
61,83%
-0,17%
 
27/11/09
17016
28,02%
-1,44%

 
Αρκετά άσχημα (είχε συνολικές απώλειες 25%) πήγε το σύστημα στην διάρκεια τής πτώσης τού 11/1999-3/2003 –αλλά ποιό σύστημα θα μπορούσε να αποδώσει καλά σε εκείνη την εποχή. Αντιθέτως, το σύστημα «ήταν μέσα» σε όλες τις εποχές με τα καλά κέρδη.
 
Σε μια εποχή χωρίς μεγάλα κέρδη (2/10/90-8/11/96), όταν δηλαδή το ΧΑΑ «έβραζε στο ζουμί του», δεν είχαμε ΤΙΣ αποδόσεις αλλά συνολικά ένα κέρδος τής τάξης τού 15% όταν ο ΓΔ έχανε 15%.
 
 
Σε ένα ακόμη διάγραμμα η πορεία τού ΓΔ και τού κεφαλαίου μας σύμφωνα με τα τέσσερα  συστήματα συγκεντρωτικά.
 
Είναι όμως οι προσαρμοσμένοι ΕΚΜ “all weather” κινητοί μέσοι; Άλλαξα τον χρονικό ορίζοντα σε 9 και 60 ημέρες αντίστοιχα –πάντα για τον ΓΔ- χωρίς όμως να βελτιωθεί το αποτέλεσμα σε σχέση με το αποτέλεσμα τού παραδοσιακού συστήματος ΕΚΜ9/60. Στον ιδιαίτερα δύσκολο S&P 500 το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιό απογοητευτικό: η απόδοση τής διακράτησης ήταν 540% από το 1983 ενώ οι προσαρμοσμένοι ΕΚΜ έδωσαν απόδοση 255%.
 
Και μιά γρήγορη ματιά στον ΓΔ. 
 
Σχετικό
-------------
Ο φίλος mc παρουσίασε ένα σύστημα διαχείρισης κεφαλαίου (το περιγράφω ελπίζοντας ότι το έχω κατανοήσει σωστά –οι διορθώσεις καλοδεχούμενες) στηριγμένος στο κριτήριο Kelly: δεν «παίζουμε» όλο μας το κεφάλαιο αλλά το μισό από όσο έχουμε στην διάθεσή μας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι διαθέτουμε 300€. Χωρίζουμε το κεφάλαιό μας στα δύο. Τα πρώτα 150€ τα κρατάμε στην άκρη και τα υπόλοιπα 150€ τα «παίζουμε» με το πρώτο αγοραστικό σήμα τού συστήματός μας. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζουμε 10%, δηλαδή 15€, οπότε το συνολικό μας κεφάλαιο γίνεται 150€ + 150€ + 15€ = 315€. Από τα 315€ τα μισά τα αφήνουμε στην άκρη και «παίζουμε» τα άλλα μισά (157,5€) κ.ο.κ. Στο υποθετικό σύστημα «με 50% κερδοφόρες συναλλαγές (και άρα 50% ζημιογόνες) με κέρδος 100% στην περίπτωση των κερδοφόρων και ζημιάς 50% στην περίπτωση των ζημιογόνων», όπως αποδεικνύει ο mc, το βέλτιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή τού κριτηρίου Kelly.
Αντιγράφω την μέθοδο τού mc στο σύστημα μου με τούς προσαρμοσμένους ΕΚΜ. Ξεκινώ να «παίζω» το 10% τού κεφαλαίου μου και ανεβαίνω σε κάθε βήμα κατά 10% (20%, 30%, 40% κ.ο.κ.) ώσπου φτάνω να «παίζω» το 100% τού κεφαλαίου μου. Στο τέλος μάλιστα παίρνω και δανεικά ώστε να «παίζω» το 110%, το 150% ως και το 200% τού κεφαλαίου μου.

Ποσοστό τού διαθέσιμου
Απόδοση (%)
10%
76
20%
192
30%
364
40%
610
50%
954
60%
1425
70%
2056
80%
2886
90%
3960
100%
5331
110%
7056
120%
9199
150%
18876
200%
50940

 
Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το μεγαλύτερο κέρδος παρουσιάζεται όχι με την επένδυση τού 50% αλλά με την επένδυση τού 200% τού διαθέσιμου κεφαλαίου. Γιατί όμως; Πιθανολογώ την εξής ερμηνεία:
Στο δικό μου σχήμα, που στηρίχτηκε σε πραγματικά δεδομένα, το άθροισμα των θετικών ποσοστών (0,22% + 6,61% + … ) προς το άθροισμα των αρνητικών ποσοστών (-0,24% - 0,48% - … ) δίνει έναν λόγο 9,55. Στο θεωρητικό σχήμα τού mc ο αντίστοιχος λόγος είναι 2.
 
Όπως και να έχει, το κριτήριο Kelly (μού) μοιάζει να είναι ένα αμυντικό σχήμα διαχείρισης κεφαλαίου κυρίως για συστήματα που δεν έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και για επενδυτές που προτιμούν το μικρότερο δυνατό ρίσκο με τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Πολλοί λένε πως είναι προτιμότερο να διαθέτεις μια βρύση που συνεχώς θα τρέχει νερό –έστω και λίγο- παρά να διαθέτεις μια βρύση που μπορεί να σού δώσει πολύ νερό αλλά που κάποτε μπορεί να στερέψει τελείως.
 
Τα «κλεμμένα»
 
Στο διεθνές δίκαιο υπάρχει ένας νομικός όρος, που λέγεται “Επαχθές Χρέος” ή στα αγγλικά “Odius Debt”. Τι σημαίνει αυτός ο όρος; Ότι ένα κράτος —και άρα ο λαός του— μπορεί νόμιμα να αρνηθεί να πληρώσει ένα χρέος του, το οποίο έχει συναφθεί από δάνεια κυβερνητών, οι οποίοι ήταν είτε τύραννοι είτε προδότες είτε κοινοί απατεώνες.
http://filopatria.wordpress.com/2010/05/10/4067/
 
Είχε πλάκα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε ο Παπακωνσταντίνου την παρακάτω επισήμανση τού Κύρτσου, σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή: «Το 2013 θα μας ανακοινώσουν δυο πράγματα: Την επαναδιαπραγμάτευση τού χρέους και δεύτερον, ένα πρόγραμμα πενταετίας, οκταετίας, δεκαετίας, δε μπορώ να κάνω υπολογισμό, σκληρής λιτότητας για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν το 2009».
Εφημερίδα «Κόντρα», 18/9/2010
Σχετικές μετοχές:
ΓΔ
Σχόλια

28/09 11:31  quant
Καλημέρα!

~10 μέσο κέρδος/μέση ζημιά = εξαιρετικά τασική αγορά = απαιτείται η εφαρμογή του συστήματος σε πολλές-πολλές αγορές.

Το κριτήριο Kelly δεν δίνει το σωστό κλάσμα όταν έχουμε συναλλαγές περισσότερων των δύο αποτελεσμάτων. Προτείνεται η χρήση άλλων, όπως του Vince.

Στα τασικά συστήματα και μιας και στην πράξη πολεμάμε να ακολουθούμε τις αγορές στα πάνω και κάτω (και σε αντίθεση με συστήματα που αναζητούν την όσο το δυνατόν χαμηλότερη δυνατή συσχέτιση) ασφαλώς και μας ενδιαφέρει η μέγιστη βύθιση. Ωστόσο, θέλει προσοχή το εξής: Εάν, με κάποιο τρόπο, θεωρήσουμε ότι οι συναλλαγές δεν σχετίζονται μεταξύ τους, τότε η μέγιστη βύθιση χάνει την χρησιμότητα της. Μπορούμε να φανταστούμε ότι ΟΛΕΣ οι ζημιογόνες συναλλαγές έγιναν στη σειρά! Τότε, η μέγιστη βύθιση μπορεί να είναι στο -99,9...%. Παρομοίως, το να βάλουμε στη σειρά όλες τις κερδοφόρες συναλλαγές, μπορεί να γεννήσει μια τρελή καμπύλη κερδοφορίας. Αυτό, δεν είναι επιτρεπτό, εφόσον επιλέξουμε την πίστη στην ανεξαρτησία των συμβάντων. Η στάθμιση, κοντολογίς, δεν εξαρτάται από τη μέγιστη βύθιση αλλά από όλες τις επιμέρους αποδόσεις, κάτι που θα δούμε στο δεύτερο μέρος του κειμένου που ξεκίνησα.

Το ρίσκο εφαρμογής του κριτηρίου Kelly είναι ασύλληπτα μεγάλο! Αμέλησα στο προηγούμενο κείμενο να το θίξω αυτό το θέμα, θέλησα να το δω αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μεγιστοποιεί τα κέρδη, φέρνοντας τεράστιες βυθίσεις σε πλείστες περιπτώσεις. Το μυστικό είναι ότι δεν φτάνει σε τόσο καταστροφικά και άρα σχεδόν μη αναστρέψιμα αποτελέσματα, αλλά ως εκεί. Οι περισσότεροι προτιμούν εκδοχές όπως το half-Kelly. Όπως και να έχει, μπορεί να ιδωθεί ως ένα άνω-όριο, πέραν του οποίου απλώς δεν έχεις κάτι περισσότερο να κερδίσεις.


Χονδρικά, τώρα, στο γιατί έφτασες να παίζεις επί 2, να μια σύντομη εξήγηση: έχεις b=10 (ο λόγος κέρδους/ζημιά). Συνήθως τέτοια συστήματα έχουν γύρω στο 30% κερδοφόρες συναλλαγές. Εάν (κάτι όχι ρεαλιστικό, αλλά ας το δούμε) εφαρμόσεις το κριτήριο Kelly, βρίσκεις f=30%-70%/10=23%. Αντιστοιχίζεις, δ
28/09 11:33  quant
Αντιστοιχίζεις, δηλαδή, το 23% του διαθεσίμου, στην ζημιά που έχεις (την υποθέτουμε σταθερή κάθε φορά, ίση με τη μέση σου ζημιά). Εάν, τώρα, υποθέσουμε την ζημιά στο 10%, αμέσως βρίσκουμε ότι η μεγιστοποίηση της αναμενόμενης τιμής της απόδοσης, περνά από την επένδυση 23%/10%=2.3 φορών του διαθεσίμου μας.

Χαίρομαι στ' αλήθεια όταν βλέπω ανθρώπους να ασχολούνται και να ψάχνονται με τα συστήματα, όχι τόσο γιατί μπορεί έτσι να γίνουν οι αυριανοί εκατομμυριούχοι, όσο διότι αυτή η ενασχόληση που κάποια στιγμή γεννά και καμπύλες μεγιστοποίησης, μπορεί να φέρει τον αναλυτή-παίκτη πολύ πιο κοντά στην ίδια κίνηση των αγορών και να παράσχει ένα εξηγητικό σχήμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αποφάσεις εντός και εκτός αγορών.

Και κάτι τελευταίο: παρουσίασες τις αποδόσεις τεσσάρων συστημάτων. Η μέση τους είναι πολύ καλή, κάτι που κάνει σχεδόν προφανές το ότι ίσως θα μπορούσες να παίζεις ταυτόχρονα και με τα τέσσερα.

Είναι μεγάλο το θέμα, θα το συνεχίσουμε :)
28/09 12:09  cornelsen
Ναι τα τασικά συστήματα δουλεύουν καλά σε αγορές όπως ό ΓΔ με τις μεγάλες ανόδους και τις μεγάλες πτώσεις. Το δoκίμασα στο χρηματιστήριο τής Κίνας (SSEC) από τις αρχές τού 2008 έως σήμερα: κέρδος 6% όταν η διακράτηση έδωσε -40%. Όπως αναφέρω και στο κείμενο φαίνεται πως οι προσαρμοσμένοι ΕΚΜ δεν είναι... all weather.

"κάτι που θα δούμε στο δεύτερο μέρος του κειμένου που ξεκίνησα."
Το περιμένω με ενδιαφέρον.
28/09 21:17  ΣΟΛΩΝ (όχι ο σοφός)
Ενδιαφέρον το θέμα σου φίλε cornelsen!
Έχω τώρα 6 μήνες που "μελετώ" την εφαρμογή κάποιων συστημάτων βασισμένων σε ΚΜΟ μεμονωμένους ή σε συνδυασμό τους, με καλούτσικα αποτελέσματα.
Η εξέτασή μου γίνεται σε βάθος 5ετίας στον FTSE 20 αποκλειστικά.
Το μεγάλο κατά την άποψή μου πρόβλημα είναι ότι θεωρώ προσωπικά αδύνατο προς το παρόν, να πειθαρχήσω στους περιορισμούς που ο ίδιος βάζω στην εφαρμογή τους με πραγματικά χρήματα, ιδιαίτερα σε περιόδους συσώρευσης των τιμών οπότε αυτά τα συστήματα μπορεί να καταγράφουν ζημίες επί αρκετές ημέρες συνεχόμενα, για να μην πω εβδομάδες. Τα 3-4 καλύτερα συστήματα που έχω "βρει" έως τώρα έχουν καθαρή απόδοση μεγαλύτερη από 13.000 ευρώ ανά ΣΜΕ από την 2/1/2006 έως σήμερα. Όταν όμως ¨τρέχω¨ μέρα-μέρα το σύστημα στις περιόδους καταγραφής ζημιών, πραγματικά θεωρώ αδύνατη την πιστή τήρηση των κινήσεων που αυτά "υποδεικνύουν".
Σε ότι αφορά την εφαρμογή τους στον SPX είχε αρνητικά αποτελέσματα για περιόδους 2 ετών περίπου που τα δοκίμασα.
29/09 09:19  cornelsen
ΣΟΛΩΝ
"θεωρώ προσωπικά αδύνατο προς το παρόν, να πειθαρχήσω στους περιορισμούς που ο ίδιος βάζω"
Δεν είσαι ο μόνος!

Τα συστήματα με ΚΜ (και μάλιστα με μικρό αριθμό ημερών) θεωρώ πως είναι αδύνατον να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Ειδικότερα δε αν βρίσκεσαι σε περίοδο συσσώρευσης. Μεγάλη σημασία, δε, έχει να προσέχεις τις προμήθειες που μπορούν από μόνες τους να σού φάνε το κεφάλαιο με τα συνεχή μπες-βγες.
22/07 22:30  quant
Καλησπέρα cornelsen. όπως θα είδες, το αντιτασικό σύστημα για το οποίο μιλήσαμε έδωσε και πάλι είσοδο τις προάλλες. καλή; κακή; ποιος να ξέρει;!
http://mc2010.wordpress.com/2011/07/22/%cf%88%ce%ac%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf/
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
13 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
# Οταν οι ανθρωποι κανουν σχεδια ο Θεος γελαει.
# Για το παιχνίδι στα χρηματιστήρια: "Πρόκειται για μια δραστηριότητα που απαιτεί λίγο χρόνο και σου επιτρέπει, διατρέχοντας κάποιο μικρό κίνδυνο, να απαλλάξεις τον εχθρό σου από τα χρήματά του".


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
4/8Achtung