cornelsen
,


1969
4
 
, 20 2015
23:55

A. ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Ο ελληνικς καπιταλισμς χαρακτηρζεται σμερα απ ιστορικ υψηλ εππεδα συσσωρευμνου κεφαλαου σε σγκριση με το ετσιο προν που μπορε να παραχθε απ τη χρα. Το μγεθος αυτο του υπερσυσσωρευμνου κεφαλαου εναι τσο μεγλο, στε οι απαιτσεις του να εισπρξει κρδη, δηλαδ να ιδιοποιηθε να μρος του ετσιου προντος, εναι αδνατο να πραγματοποιηθον μσα σε συνθκες που σχυαν μχρι το 2008. Πρκειται για να κεφλαιο που υπ κανονικς συνθκες λειτουργας του καπιταλισμο θα εχε απαξιωθε μαζικ, ακριβς επειδ δεν θα μποροσε να «παργει» κρδη, επειδ θα εχαμε δηλαδ σταματσει να αναγνωρζουμε ως κοινωνα την απατησ του να ιδιοποιεται να μεγλο μρος του ετσιου προντος. Το υπερσυσσωρευμνο κεφλαιο μως διασζεται χρη στην παρμβαση του Κρτους, το οποο εγγυται στην τξη των κεφαλαιοκρατν τι θα λβουν την αμοιβ τους. Η παρμβαση αυτ λαμβνει περισστερες μορφς οικονομικο κανιβαλισμο, που να μρος της κοινωνας καταβροχθζει το υπλοιπο: η κεφαλαιοκρατικ τξη ιδιοποιεται να αυξανμενο μερδιο της παραγμενης αξας επιβλλοντας διαρθρωτικς αλλαγς στην αγορ εργασας που αποδυναμνουν πλρως την θση των εργαζμενων τξεων, καταβροχθζει με πλειστηριασμος και κατασχσεις την «νεκρ εργασα» (δηλαδ τα περιουσιακ στοιχεα) που περιλθαν στην κατοχ των υποτελν κοινωνικν τξεων ως προν της παρελθοσας εργασας τους, φορτνει το χρος των τραπεζν στις εργαζμενες τξεις ανακατευθνοντας σαν ταχυδακτυλουργς τις ρος του χρματος κ.λπ.

Για να αποκτσουν, μως, αυτς οι μορφς κανιβαλισμο σταθερ και μνιμη παρξη, για να καθιερωθον οι ανθρωποθυσες που εναι αναγκαες για τη δισωση του υπερσυσσωρευμνου κεφαλαου, απαιτεται μια διαρκς σκηση πολιτικς λιττητας, μικρν ρυθμν μεγθυνσης του ΑΕΠ και υψηλς ανεργας. Δεν εναι καθλου τυχαο τι λες οι προβλψεις των διεθνν οργανισμν για τους μακροχρνιους ρυθμος ανπτυξης εναι εξαιρετικ χαμηλς και τι γνεται διεθνς συζτηση για μακροχρνια στασιμτητα (secularstagnation) της παγκσμιας οικονομας.

Μσα σε αυτ το πλασιο, η ανεργα εμφανζεται ως ο σημαντικτερος μοχλς διασφλισης της υποταγς των υποτελν κοινωνικν τξεων και ιδιατερα του πυρνα τους, που εναι οι εργαζμενες τξεις. Η ανεργα δεν εναι, λοιπν, απλς να πρβλημα της αγορς εργασας, εναι κεντρικ στοιχεο του κοινωνικο συσχετισμο δυνμεων. Οτε εναι πρωτστως να ζτημα πσες επενδσεις πσες εξαγωγς θα κνουμε, πσες ρες θα δουλεουμε, πσοι απ εμς θα εργζονται στο δημσιο τομα κ.λπ. Αυτ βεβαως πρπει να απαντηθον, αφο μως πρτα συνειδητοποισουμε τι ο βασικς καθορισμς του ποσοστο ανεργας εναι το ψος της απατησης του κεφαλαου επ του προντος. Ο αριθμς των ανργων εναι κυρως το τμμα εκενο του εργατικο δυναμικο που αρνεται να απασχολσει το κεφλαιο επειδ δεν βρσκει τι εναι συμφροντες οι ροι της απασχλησς του. σο υψηλτερη εναι η απατηση του κεφαλαου επ του προντος, σο υψηλτερος εναι ο στχος που χει θσει για τα κρδη, σο μεγαλτερο δηλαδ εναι το μερδιο του προντος που το κεφλαιο θλει να ιδιοποιηθε, τσο υψηλτερη εναι η μερδα του εργατικο δυναμικο που παραμνει σε ανεργα (τσο υψηλτερο εναι το ποσοστ ανεργας).

Η συσχτιση αυτ φανεται καθαρ, για την περπτωση της Ελλδας, στο διγραμμα.
 
Pasted Graphic
Εν συντομα, αυτ εξηγεται ως εξς: μσα στην κρση, τα περιθρια κρδους αυξθηκαν για να εξυπηρετσουν το υπερσυσσωρευμνο κεφλαιο που κινδνευε να καταστραφε. Αυτ, με τη σειρ του, για να επιτευχθε, πρεπε να μειωθον οι μισθο και ταυτοχρνως να παραμενουν σχετικ σταθερς οι τιμς, περ και εγνετο χρη στη διαρθρωτικ πολιτικ του κρτους που αποδιρθρωσε την αγορ εργασας και φησε θικτο τον ανταγωνισμ στις αγορς προντων. Αντιθτως, σε πολλς περιπτσεις ευνησε τη συγκντρωση του κεφαλαου και τον περιορισμ του ανταγωνισμο. Μοιραα, η νοδος της ανεργας, που πυροδοτθηκε απ τον περιορισμ της ζτησης, μετατρπηκε ολκληρη σε αξηση των περιθωρων κρδους.

Συνοψζοντας, ο πυρνας της ανεργας καθορζεται απ το ψος της απατησης του κεφαλαου επ του προντος. Αυτ η απατηση, με τη σειρ της, καθορζεται απ το μγεθος του κεφαλαου που χει συσσωρευτε σε σγκριση με το ΑΕΠ. ταν αυτ το κεφλαιο εναι πντε, ξι επτ φορς μεγαλτερο απ το ΑΕΠ, πως συμβανει σμερα σε λες τις χρες του αναπτυγμνου καπιταλισμο, η διασφλιση της αμοιβς του απαιτε ακραα νταση της εκμετλλευσης της εργασας (που στον κσμο της στατιστικς εμφανζεται ως περιθριο κρδους ως μερδιο των κερδν στο ΑΕΠ). Για να εναι μως δυνατς νας τσο αυξημνος βαθμς εκμετλλευσης (να τσο πολ αυξημνο περιθριο κρδους), το ποσοστ ανεργας πρπει αντστοιχα να εναι υψηλ.

Επομνως, στην ερτηση «Πς να μεισουμε την ανεργα;», η απντηση εναι τι πρπει να απαξιωθε μεγλο μρος του κεφαλαου στε να μειωθον οι απαιτσεις του κεφαλαου επ του προντος. Αυτ μπορε να γνει με πολλος τρπους, πως π.χ. αυξνοντας τον καττατο μισθ και δημιουργντας τις προποθσεις για τη διχυση των αυξσεων σε ολκληρη τη μισθολογικ κλμακα, αφνοντας τους μετχους των τραπεζν, τους κατχους μετοχν και ομολγων, τις επιχειρσεις που δεν μπορον να επιζσουν χωρς σκλβους και λοιπος κατχους υπερσυσσωρευμνου κεφαλαου να υποστον απλειες, υιοθετντας μια φορολογικ πολιτικ υψηλν συντελεστν για τα κρδη και τις μεγλες περιουσες, διαγρφοντας χρη των εργαζμενων τξεων προς τις τρπεζες κ.λπ.

B. ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΑ 751 ΕΥΡΩ;

Η κυβρνηση θα αυξσει τον καττατο μισθ στα 751 ευρ με νομοθετικ ρθμιση, ακριβς πως η προηγομενη κυβρνηση τον μεωσε στα 586 ευρ. ταν ο καττατος μισθς μεταβλλεται, ολκληρη η μισθολογικ κλμακα τενει να μετατραπε, στε να διατηρονται λγο-πολ σταθερς οι αναλογες κατ τις οποες αμεβονται οι διαφορετικς μερδες μισθωτν πως αυτς διαμορφνονται απ τις γνσεις και τις δεξιτητες, τη θση εργασας, τα χαρακτηριστικ της επιχερησης και του κλδου κ.λπ. Αυτ συμβανει επειδ ο καττατος μισθς εναι η αμοιβ της απλς, ανειδκευτης εργασας που αποτελε τη βση υπολογισμο της αμοιβς κθε μορφς σνθετης, ειδικευμνης εργασας.

τσι η αξηση των καττατου μισθο στα 751 ευρ θα τενει να μεταβλει τη μισθολογικ πυραμδα τουλχιστον μχρι τα μεσαα στελχη των επιχειρσεων του ιδιωτικο τομα, και για το λγο αυτν η σημασα της εναι πολ μεγαλτερη απ σο εκ πρτης ψεως φανεται. Επσης, η κυβρνηση θα επαναφρει το θεσμικ πλασιο των συλλογικν διαπραγματεσεων, καταργντας τους νμους εκενους της τελευταας τριετας που ευνοον σκανδαλωδς την ισχ των εργοδοτν ναντι των εργαζομνων και χουν οδηγσει σε μεγλες μεισεις των μισθν του ιδιωτικο τομα. Αυτς οι θεσμικς παρεμβσεις στην αγορ εργασας θα τενουν να επαναφρουν σταδιακ την αγοραστικ δναμη του μσου μισθο σε υψηλτερα εππεδα καθς οι συλλογικς διαπραγματεσεις θα διευκολνουν την αναδιταξη της μισθολογικς κλμακας επ της νας βσης της που θα εναι ο καττατος μισθς των 751 ευρ.

Στο σημεο αυτ εμφανζεται, μως, να σοβαρ πρβλημα: Απ τον τρπο που η κυβρνηση ετοιμζεται να διευθετσει το ζτημα του καττατου μισθο, διαφανεται αμηχανα, προβληματισμς, και λλειψη αυτοπεποθησης σχετικ με τις αναμενμενες θετικς επιπτσεις απ την αξηση του καττατου μισθο. Η ισχυρτερη νδειξη αυτς της αμηχανας, και τελικ ενς φβου, για υποτιθμενες αρνητικς επιπτσεις του καττατου μισθο στην οικονομα εναι το γεγονς τι η αξηση του καττατου μισθο εντσσεται απ την κυβρνηση σε να «πακτο» συνοδευτικν μτρων που προσφρονται ως αντλλαγμα στις επιχειρσεις προκειμνου να προστατευθον απ υποτιθμενες ζημις οφειλμενες στην νοδο του ελχιστου μισθο στα 751 ευρ. Ο φβος αυτς χει μια ιδεολογικ βση που προπαγανδζεται απ τους καθεστωτικος οικονομολγους και τις διες τις επιχειρσεις: Ισχυρζονται τι οι αυξσεις των μισθν χουν υφεσιακ αποτελσματα, δημιουργον αφρητες συνθκες στις επιχειρσεις –και τι αυτ αυξνει την ανεργα.

Ας δομε μως τι συμβανει πραγματικ:

Σμφωνα με οικονομετρικς εκτιμσεις του Ινστιτοτου Εργασας της ΓΣΕΕ που περιχονται στην μελτη Η επδραση της λειτουργικς διανομς του εισοδματος στην συναθροιστικ ζτηση της ελληνικς οικονομας, της Αιμιλας Μαρσλλου, η ζτηση στην Ελλδα ωθεται απ τους μισθος. Η αξηση του μεριδου των μισθν χει θετικ συμβολ στην ιδιωτικ κατανλωση, και παρ το γεγονς τι χει αρνητικ εππτωση στις επενδσεις και στις καθαρς εξαγωγς, η εππτωση αυτ εναι πολ μικρ για να αντισταθμσει την θετικ εππτωση των αυξσεων των μισθν στην κατανλωση. τσι, οι αυξσεις των μισθν χουν συνολικ θετικ εππτωση στο ΑΕΠ. Ως γνωστ, τσι αυξνεται και η απασχληση.

Ας μην φοβται λοιπν το Υπουργεο Εργασας πως η επαναφορ του καττατου μισθο στα 751 ευρ θα πληγσει την οικονομα και πως θα μειωθε ο αριθμς των απασχολουμνων, πως ισχυρζονται οι συνδικαλιστικς οργανσεις των μικρν επιχειρσεων. Ας φοβται το γεγονς τι οι επιχειρσεις στην Ελλδα απαιτον υπρογκα περιθρια κρδους -που αυτ αυξνουν την ανεργα.

Οι αυξσεις των πραγματικν μισθν στον ιδιωτικ τομα μπορον να αποτελσουν, κατ τα πρτα κρσιμα τη της κυβρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να πολτιμο εργαλεο για να αρχσει να χρησιμοποιεται το αργον παραγωγικ δυναμικ της ελληνικς οικονομας, ως του συγκεντρωθον οι προποθσεις για την μεσοπρθεσμη αξηση των επενδσεων παγου κεφαλαου και την μακροχρνια ανασυγκρτηση του παραγωγικο συστματος.

Απ την ιστοσελδα το Ηλα Ιωακεμογλου

Σχετικ

1. 24,2% κτω απ τα εππεδα το 2007 οι μισθο στην Ελλδα

2. Αυτο εναι οι μισθο στην Ελλδα

3. Ανεργα, εργασιακς σχσεις και εισοδματα

4. Εισοδηματικς ανιστητες και οικονομικ κρση

5. Μερικς αλθειες για το κατ κεφαλ ΑΕΠ τς Ελλδας

6. Η διαμρφωση το καττατου μισθο στις χρες τς Ε.Ε.

7. Ανταγωνιστικτητα, μισθο και παραγωγικτητα

8. να απλ(;) κουζ

9. Γιατ η αξηση το μισθο θα φρει περισστερη... ανεργα

Login Capital.gr
4

 
1992
3
 
, 21 2015
09:13

Με την κοιν δλωση του Eurogroup της 20/22/01 η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ υποκπτει στις απαιτσεις του ευρω-ιερατεου

Η κοιν δλωση του Eurogroup της 20/22/01, η συνντευξη των εκπροσπων του Eurogroup και της τρικας των δανειστν αλλ ακμη και τα υπολανθνοντα πσω απ την συνντευξη Βαρουφκη και το non-paper του Μαξμου (http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231387426) δεχνουν ξεκθαρα τι η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ υποκπτει στις απαιτσεις του ιερατεου της ΕΕ για ουσιαστικ παρταση του Μνημονου. Η υποχρηση αυτ ανογει τον δρμο για ακμη μεγαλτερες υποχωρσεις στο μεσο μλλον.

Τα ουσιαστικ σημεα της κοινς δλωσης του Eurogroup –που συνυπγραψε η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ- εναι τα ακλουθα.

Πρτον, το Eurogroup δχεται την ατηση της κυβρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ για παρταση της Κριας Συμφωνας για Οικονομικ Βοθεια (Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA)) που συνοδεεται απ μα σειρ υποχρεσεων (which is underpinned by a set of commitments). Ο σκοπς της παρτασης εναι η ολοκλρωση της αξιολγησης (review) με βση τις δεσμεσεις της τρχουσας συμφωνας (on the basis of the conditions in the current arrangement). Δηλαδ η ολοκλρωση της αξιολγησης απ τους δανειστς που εκκρεμοσε απ πριν τις εκλογς. Οι πινελις που μπανουν εναι, πρτον, τι αυτ η αξιολγηση δεν θα γνει τυπικ απ την τρικα (δηλαδ την συγκεκριμνη υπηρεσιακ ομδα) αλλ απ τα μλη της (δηλαδ την ΕΕ αλλ και το ΔΝΤ και την ΕΚΤ). Αυτ η πινελι χει μνον αισθητικ χαρακτρα –εκτς και αν κανες εναι αφελς και πιστεει τι οι υπλληλοι που συμμετεχαν στην τρικα καναν του κεφαλιο τους σε σχση με τους πολιτικος προσταμνους τους. Η δετερη πινελι εναι τι η αξιολγηση θα γνει κνοντας χρση της δεδομνης (στην τρχουσα συμφωνα) ευελιξας (best use of the given flexibility).

Δετερον, η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ πρπει μχρι την Δευτρα (23/2/2015) να παρουσισει να πρτο κατλογο μεταρρυθμσεων βασισμνο στην τρχουσα συμφωνα (based on the current arrangement) και ττε το ευρω-ιερατεο θα αποφανθε εν αυτ εναι επαρκς πλρη για να αποτελσει να γκυρο σημεο εκκνησης για την επιτυχ ολοκλρωση της αξιολγησης (sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review). Εφσον προχωρ η αξιολγηση θα γνεται και η τμηματικ παροχ των υπολοπων μνημονιακν δανεων. Δηλαδ, πρακτικ η ΕΕ θα μπορε οποιαδποτε στιγμ –πως κανε μχρι τρα– να εκβιζει με την μη-καταβολ δανειακν δσεων. Αυτ διαψεδει εξφθαλμα το γελοο επιχερημα ιδιατερα κποιων νεοφανν συριζο-ταλιμπν τι τα (μνημονιακ) δνεια δεν συνδονται με (μνημονιακ) μτρα. Επσης εναι γελοιοδστατο το επιχερημα τι τα μτρα θα συμφωνηθον απ μηδενικ βση. Η δλωση (και πολ περισστερο η συνντευξη του Eurogroup) εναι σαφστατη τι βασζονται στην υπρχουσα συμφωνα (δηλαδ στο Μνημνιο πως επαναδιατυπθηκε τον Νομβριο του 2012, πως ρητ και επανειλημμνα τονσθηκε).

Τρτον, γνεται ιδιατερη μνεα στα εναπομεναντα κεφλαια του ΤΧΣ –που τα χει δανεισθε ο ελληνικς λας– και που το «πργραμμα της Θεσσαλονκης» του ΣΥΡΙΖΑ θελε να αξιοποισει για την αντιμετπιση της «ανθρωπιστικς κρσης» της ελληνικς κοινωνας. Τα κεφλαια αυτ θα κρατηθον στον EFSF (δηλαδ εκτς ελληνικς δικαιοδοσας), θα χρησιμοποιηθον μνο για τις τρπεζες και θα εκταμιεονται μνο με δεια της ΕΚΤ ("should be held by the EFSF, used for bank recapitalization, released on request by the ECB/SSM"). Εν προκειμνω πρκειται χι μνο για εξευτελισμ του προγρμματος του ΣΥΡΙΖΑ αλλ για κυριολεκτικ αποικιοκρατικ ρο.

Τταρτον, η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ δεσμεεται να τηρσει λες τις οικονομικς υποχρεσεις ("honour their financial obligations") προς τους δανειστς και να απσχει απ την ανατροπ μτρων και την μονομερ αλλαγ πολιτικν και δομικν μεταρρυθμσεων που θα επιδρον αρνητικ στους δημοσιονομικος στχους, την οικονομικ ανκαμψη την χρηματοπιστωτικ σταθερτητα «πως τα εκτιμον οι θεσμο (της ΕΕ)» ("refrain from any rollback of measures and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively impact fiscal targets, economic recovery or financial stability, as assessed by the institutions"). Πρακτικ αυτ σημανει τι ο βασικς κορμς των μνημονιακν αλλαγν (και χι μνο το 70% τους) θα παραμενει ανγγιχτος και οποιαδποτε αλλαγ θα πρπει να καλυφθε απ ισοδναμα μτρα και μλιστα εφσον συμφωνσει το ιερατεο της ΕΕ.

Και φυσικ αυτ η τετρμηνη παρταση εναι μνο η αρχ. Δεν πρκειται να υπρξει απεμπλοκ απ τα δεσμ της ΕΕ αλλ θα γνει διαπραγμτευση για να νο πργραμμα δανειοδτησης και δεσμεσεων που –αντθετα με τα αντιαισθητικ Προγρμματα Οικονομικς Προσαρμογς για την Ελλδα– θα χει να πιο φανταιζ και μεγαλοσχμονα ττλο, π.χ. Σμφωνο για την Ανπτυξη. Σημειωτον, τι το μνιμο ευρωπακ μνημνιο –που προπρχει των μνημονων για τα PIGS και αφορ λες τις χρες (αν και οι ηγεμονικς το παραβιζουν κατ το δοκον)– λγεται Σμφωνο για την Σταθερτητα και την Ανπτυξη.

Επ της ουσας, η σημεριν συμφωνα αποτελε συνχεια των προηγομενων προγραμματικν και πολιτικν κυβιστσεων (κατ κσμον κωλοτουμπν) του ΣΥΡΙΖΑ. μως, εν οι προηγομενες αποτελοσαν μα σταδιακ διολσθηση, τρα πλον γνεται να καθοριστικ βμα υποταγς στην ΕΕ. Αυτ η «Βρκιζα» –αν και μλλον πει πολ να παρομοιζει κανες τον ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΑΜ– ανογει πλον το δρμο σε να ακμη μεγαλτερο κατφορο. Αξζει να θυμσει κανες τι στην περπτωση της Αργεντινς απ την πτση της νεοφιλελεθερης κυβρνησης Μνεμ και μχρι την αστικ αντιιμπεριαλιστικ σταθεροποηση του Κρχνερ μεσολβησαν πντε λεκτικ αντινεοφιλελεθερες και κεντροαριστερς κυβερνσεις που εφρμοσαν αντιλακς πολιτικς και κμποσες φυγαν με ελικπτερα.

Στο επμενο διστημα και μσα στα ασφυκτικ πλασια της ευρω-φυλακς ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθσει –λγο πιο ενεργητικ απ την κυβρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που το μνο που την νοιαζε ταν η εξυπηρτηση της πολιτικο-οικονομικς διαπλοκς– να διαπραγματευθε κποια ψχουλα φιλολακν μτρων για να εξασφαλσει κοινωνικ ερεσματα. Εναι εξαιρετικ αμφβολο αν θα καταφρει ακμη και αυτ.

Αυτ που αποδεικνει ο σημερινς τραγλαφος εναι τι δεν υπρχει καννα περιθριο φιλολακς διεξδου μσα στην ΕΕ. Η τελευταα εναι το σφαγεο των λακν δικαιωμτων και αναγκν. Δεν αλλζει, δεν μεταρρυθμζεται. σοι κηρσσουν στο λα «οτε ρξη, οτε υποταγ» με την ΕΕ μνο επικνδυνες ψευδαισθσεις καλλιεργον. Ο μνος δρμος φιλολακς διεξδου απ την κρση περν απ την σγκρουση, την ρξη και την αποδσμευση απ την ΕΕ.

Απ το stavrosmavroudeas.wordpress.com

Σχετικ:

1. Η αποκρυπτογργηση τς συμφωνας το Eurogroup

2. Γιατ χαιρταν ο Βαρουφκης;

3. λη η λστα των μεταρρυθμσεων

4. Μνη διξοδος η φυγ προς τα εμπρς!

5. Ο ΣυΡιζΑ κερδζει χρνο και χρο

6. Το Χρηματιστριο στα χρια το ΣυΡιζΑ: χρυσς κρβουνο

 

 
7
       e-mail
1001
, 10 2015
15:14

Μετ την μεγλη κρση του 2008-09 οι υπεθυνοι της αμερικνικης Fed (αλλ και η BoE και η BoJ) ποντρισαν και πλι στο «wealth effect των ανερχμενων τιμν των περιουσιακν στοιχεων», αυτ τη φορ “τρομπροντας” με χρμα τις Τρπεζς τους. λοι ξεραν τι το χρμα αυτ δεν θα κατληγε στην «πραγματικ Οικονομα» αλλ θα δισωζε κατ’ αρχν τους ισολογισμος των Τραπεζν. Η πολιτικ αυτ πραγματικ εκτναξε τους δεκτες των αμερικνικων χρηματιστηρων.     

QE and stocks

Το μοντλο αυτ (δλδ το QE) αρνθηκε σθεναρ να εφαρμσει η ευρωπακ ελτ αφο ο «Βορρς» θεωροσε τι τα συμφροντ του εξυπηρετονταν καλτερα απ την επιβολ της λιττητας, ιδως στις χρες του «Ντου», τα επιλεγμενα PIIGS. Αλλ φτασε σε ττοιο σημεο η στασιμτητα των περισστερων Οικονομιν της Ευρωζνης στε οι Γερμανο και οι σμμαχο τους “πεστηκαν”, πως η ΕΚΤ πρπει να αγορσει ιταλικ και ισπανικ ομλογα που κατχουν οι Τρπεζες, οι ασφαλιστικς εταιρεες και τα hedge funds στε η Ευρωζνη να αποφγει τον αποπληθωρισμ.

Οι «μηχανς» του Ντργκι παρνουν μπροστ (για δετερη φορ) για να «τυπσουν» χρμα και να αγορσουν επιλεκτικ σα ομλογα χει ανγκη η δισωση του ευρωπακο χρηματοπιστωτικο συστματος –και χι η δισωση των κοινωνιν- σπρχνοντας πιθανν προς τα πνω και τους χρηματιστηριακος δεκτες. λους μως;

---

Απ το πρτο διγραμμα εναι προφανς πως τα QE ωφλησαν τα μγιστα τον S&P και τον NIKKEI (πως και ο εγγλζος FTSE που δεν φανεται στο διγραμμα αλλ προσγγισε τα υψηλ του 2007). Στην Ευρπη ο DAX, που εχε δη κερδσει νετερα υψηλ μσα στο 2014, δειξε να ενισχεται με το νο “πακτο”. Το διο και ο CAC παρ’ τι συνολικ υστερε σε επιδσεις καθηλωμνος απ την κακ οικονομικ κατσταση της Γαλλας.  

Σαν να επιβιβζονται στο QE train κποιοι “σμμαχοι” της Γερμανας (Σουηδα/OMXS30, Ολλανδα/ΑΕΧ) αλλ να μνουν εκτς οι μεγλοι προβληματικο του Ντου (Ιταλα/FTSE MIB, Ισπανα/IBEX) –εκτς κι αν ολοκληρωθε ο ανεστραμμνος σχηματισμς ΩΚΩ.

Για Ελλδα, Πορτογαλα και Κπρο καλτερα ας μην τα συζητμε: η Πορτογαλα (που… «βγκε απ τα μνημνια») φλερτρει με τα χαμηλ του 2012 και η Κπρος κατακτ λο και χαμηλτερα χαμηλ.

σο για τα BRICs δεν φανεται να πολυευνοθηκαν απ το πρτυ σε Τκιο και Ν. Υρκη. Με εξαρεση την Ινδα (BSE) -και μια μικρ βελτωση στην Κνα (SSEC)- η Βραζιλα (Bovespa) και η Ρωσα (RTSI) δεν ανκαμψαν μετ το 2012. Σε αντθεση, λλα μεσαα βεληνεκος χρηματιστρια (Αργεντιν, Ινδονησα, Μεξικ, Καναδς, Αυστραλα, Τουρκα) εκμεταλλετηκαν την συγκυρα και ετε προσγγισαν ετε ξεπρασαν τα υψηλ του 2007.

====

Ποσοτικ χαλρωση - Εναι πανκεια για το ευρ και την ευρωζνη;

Μετ απ τα δραματικ γεγοντα του Η2 2014 δεν υπρχει καμα αμφιβολα τι η Global Macro επστρεψε. Το γενικτερο οικονομικ πλασιο, η πολιτικ και η επδρασ της στις αγορς βρσκονται και πλι στο επκεντρο. Η Ευρπη μπκε στο 2015 αντιμετωπζοντας το ενδεχμενο μιας αποπληθωριστικς φεσης. Η ΕΚΤ ταν απρθυμη να εφαρμσει πλρη ποσοτικ χαλρωση (QE), αλλ υπκυψε στην αυξανμενη πεση και κατ την συνεδραση του Ιανουαρου ανακονωσε να πργραμμα ποσοτικς χαλρωσης που περιχει 60 δις ευρ σε αγορς περιουσιακν στοιχεων αν μνα και θα ισχσει απ το Μριο του 2015 ως τον Σεπτμβριο του 2016.

» να πλρες πργραμμα ποσοτικς χαλρωσης θα εναι πανκεια για τα δειν της Ευρπης;

Η Ευρπη αρχζει να μοιζει πολ με την Ιαπωνα, η οποα χει περσει 20 χρνια οικονομικς στασιμτητας, με μηδενικ επιτκια και με συνεχ χρση του QE, απ το 2001. Ο Σνζο μπε εναι ο τελευταος ηγτης που προσπαθε να ξυπνσει τον κοιμμενο γγαντα, που παραμνει η τρτη μεγαλτερη οικονομα στον κσμο. Δο απ τις τρεις αιχμηρς πολιτικς του περιμνουν ακμη να βρουν το στχο τους. Η πρτη, η πολιτικ ενς αδναμου γιν χει πετχει κντρο. Στα τλη Οκτωβρου του 2014, η αναλογα USD/JPY δισπασε μια 15-ετ πτωτικ τση. Αυτ συνπεσε με το σημαντικ στρογγυλ αριθμ 110 σε σχση με το δολριο. Το γιεν συνχισε να αποδυναμνεται σε σχση με το δολριο ΗΠΑ πφτοντας στο 120 μσα σε να μνα, καθοδηγομενο απ μια μαζικ αξηση στο πργραμμα QE της Ιαπωνας. 

Το Ευρ (που το 2014 ταν κατ 11% πιο αδναμο ναντι του δολαρου ΗΠΑ) κατ τον Ιανουριο του 2015 αποδυναμθηκε περαιτρω, καθς η αγορ δοκμασε εππεδα στριξης στρογγυλν αριθμν λο και πιο χαμηλ, ως και τιμς που για τελευταα φορ τις εχαμε δει το καλοκαρι του 2003. Η μεγαλτερη απ αυτς τις μετακινσεις ρθε μετ απ τα να της ΕΚΤ, παρλο που η αγορ του δολαρου και η πληση του ευρ ταν δη πολ δημοφιλες συναλλαγς.

Εξετζοντας το μακροπρθεσμο διγραμμα USD/EUR (το αντστροφο της τυπικς καταγραφς) μπορομε ξεκθαρα να δομε το ατιο (διγραμμα 1). Πρσφατα γρω στο 88,20 το ευρ χει διασπσει τη σκιασμνη περιοχ της αντστασης που βλπουμε να εναι σημαντικ με το δικ της τρπο, πως συνβη με τη δισπαση της γραμμς της καθοδικς τσης του JPY/USD τον Οκτβριο του 2014.

Τα μακροοικονομικ δεδομνα απ την ευρωζνη παραμνουν ανεπαρκ με μνο τις περιφερειακς οικονομες να δεχνουν κποια ουσιαστικ ανπτυξη. Ο πληθωρισμς παραμνει πεισματικ χαμηλς. Αυτ δεν εναι απλς να πρβλημα για την ευρωζνη, αλλ αποτελε μια επικνδυνη τση και ταν συνδυζεται με χαμηλ οικονομικ ανπτυξη θα μποροσε να γνει ο καταλτης για την πρκληση αποπληθωρισμο. Ο οποος, πως γνωρζουν οι Ιπωνες, εναι πολ δσκολο να μετατοπιστε εφσον προκληθε. 

Ο απτομος κατφορος του αποπληθωρισμο

Μια σπερα αποπληθωρισμο που οι δαπνες και οι επενδσεις αναβλονται και οι αξες των αγαθν πφτουν αποτελε μια ανησυχητικ προοπτικ, ειδικ αν επιδειννεται απ εξαιρετικ χαμηλ επιτκια. Κατ τη διρκεια μιας αποπληθωριστικς περιδου, σοι διαθτουν μετρητ θα δουν την αγοραστικ τους δναμη να αυξνεται. Με περιορισμνες διαθσιμες αποδσεις και με αποδυναμωμνες εγχριες τιμς αγαθν θα περμενε κανες να δει τα χρματα να μετακινονται εκτς του ευρ, σε επενδσεις που προσφρουν κποια απδοση και δεν υπκεινται σε αποπληθωριστικς πισεις.

Ωστσο, η ευρωζνη δεν βρσκεται ακμα σε κατσταση αποπληθωρισμο, σως να οδεει προς αυτ την κατεθυνση. σο ευπρσδεκτη κι αν εναι, η μειωμνη τιμ του πετρελαου ωθε τον πληθωρισμ ακμη χαμηλτερα, χωρς να παρχει μια μετατπιση της παραγωγικτητας λγω διαρθρωτικν προβλημτων που υπρχουν εντς της ΕΕ. Για παρδειγμα, οι ενεργειακς τιμς της Γερμανας εναι απθανο να μειωθον λγω ενς συνδυασμο πρσινων φρων και επιδοτσεων. Εν η Γαλλα αντλε το 75% περπου της ηλεκτρικς της ενργειας απ πυρηνικ ενργεια, η οποα δεν κερδζει απ τις χαμηλτερες τιμς του πετρελαου. 

Η απειλ του αποπληθωρισμο στην ευρωζνη συνολικ σε ορισμνα απ τα μλη της μπορε να πεισε τον Mario Draghi και το Συμβολιο της ΕΚΤ να προχωρσουν σε αγορς κρατικν ομολγων μσω του προγρμματος ποσοτικς χαλρωσης, παρ τις σημαντικς αντιδρσεις των γερμανν.

Η εφαρμογ της QE θα εναι απλ για το ΕΚΤ;

Ποιο κρτους-μλους τα ομλογα θα αγορσει η ΕΚΤ; Και σε τι αναλογα; Η ΕΚΤ χει πει τι δεν θλει να «κατχει» περισστερο απ το 33% των ομολγων οποιουδποτε μλους της ευρωζνης, το οποο εμμσως αποκλεει επιπρσθετη αγορ του ελληνικο χρους.

Η Κεντρικ Τρπεζα χει επσης περιοριστε στην αγορ «επενδσιμου χρους» σε μια προσπθεια ελγχου του ρσκου. 

να ερωτηματικ που παραμνει για την αποτελεσματικτητα της ποσοτικς χαλρωσης απ την ΕΚΤ εναι αυτ του δικτου μεταφορς χρημτων.

Σε αντθεση με τις ΗΠΑ, που οι κεφαλαιαγορς παρχουν και διανμουν μεγλο μρος της ρευσττητας και της πστωσης σε ολκληρο το σστημα, η Ευρπη στηρζεται σε μεγλο βαθμ στις τρπεζες, των οποων η αποδεδειγμνη ικαντητα για τη μεταββαση ρευσττητας και πστωσης εναι, στην καλτερη περπτωση, αμφισβητσιμη. Οι τρπεζες χουν κατ το παρελθν λβει φθην χρμα της ΕΚΤ, αγρασαν κρατικ ομλογα και εισπραξαν τη διαφορ επιτοκου.

Μεταξ Σκλας και Χρυβδης

Η ΕΚΤ εναι παγιδευμνη μεταξ Σκλας και Χρυβδης. Οι αποδσεις των ομολγων της ευρωζνης συνεχζουν να πφτουν εν αναμον της ημερομηνας ναρξης της QE της ευρωζνης τον Μρτιο. Η Ευρπη μπορε να μπει σε αποπληθωρισμ ακμη και πριν απ την ναρξη της QE. Αν συμβε αυτ, τα κρτη μλη και οι αγορς θα παρακολουθον για να δον πσο γργορα θα μπορσουν οι αγορς περιουσιακν στοιχεων της ΕΚΤ να αναστρψουν αυτ την τση, εν μπορσουν. 

Αστθεια στην ευρωζνη;

Αποχωρσεις απ την ευρωζνη μια ολοκληρωτικ διλυσ της θα ταν ακραο και, συνεπς, απθανο γεγονς, αν και ακμα και το ενδεχμενο θα ταν αρκετ για να γκρεμσει το ευρ. Η πιθαντερη υποψφια για αποχρηση εναι η Ελλδα.

Οι βουλευτικς εκλογς στην Ελλδα δωσαν στο ακροαριστερ κμμα ΣΥΡΙΖΑ τη «μερδα του λοντος» των εδρν της ελληνικς Βουλς. Η εκστρατεα του ΣΥΡΙΖΑ βασστηκε σε μια πλατφρμα υπρ της ΕΕ, αντι-μνημονιακ και κατ των μτρων λιττητας. Επιθυμον να επαναδιαπραγματευθον τις υφιστμενες δεσμεσεις της Ελλδας και δεν θα φοβηθον να αναστατσουν το status quo της ευρωζνηςγια αυτν το σκοπ. Οι διαπραγματεσεις με την Τρικα κατ τις επμενες εβδομδες και μνες μπορε να εναι θερμς. 

Κατ συνπεια, θα παρακολουθομε την περιοχ μεταξ 0,8844 και 0,90 στο διγραμμα 1 πολ στεν - το αντερο ριο εδ ισοδυναμε με 1,111 στη συνθη παραλλαγ EUR/USD.

Darren Sinden – ηλεκτρονικ περιοδικ  TRADERS’, τχ. Φεβ. 2015

 

 

 

Σχετικ:

1. να διακσια μανδμ τα ταληρκια, να τ’ αφσω?

2. Ποσοτικ χαλρωση, Σαμαρς και Τσπρας: Ποιος δουλεει ποιν;

3. Θα δουλψει η ποσοτικ χαλρωση του κ. Ντργκι;

4. Πς να “φουσκσετε” μια Οικονομα

 

Τα «κλεμμνα»

You must take the A Train

To go to Sugar Hill way up in Harlem

If you miss the A Train

You'll find you've missed the quickest way to Harlem

Hurry, get on, now, it's coming

Listen to those rails a-thrumming (All Aboard!)

Get on the A Train

Soon you will be on Sugar Hill in Harlem

Τake the "A" train

Μια λαμπρ να κινεζικ καινοτομα τρανων –ανεβετε & κατεβετε απ το τρανο χωρς το τρανο να σταματσει.
Ο χρνος δεν εναι για χσιμο. Το τρανο κινεται λη την ρα.

Εν υπρχουν 30 σταθμο μεταξ του Πεκνου και Guangzhou, για να σταματσει και να επιταχνει πλι σε κθε σταθμ θα σπαταλσουν και την ενργεια και το χρνο.

Μια μνη ελχιστη στση 5 λεπτν αν σταθμ (οι ηλικιωμνοι επιβτες δεν μπορον να εναι γργοροι) θα οδηγσει σε συνολικ απλεια 5 λεπτ Χ 30 σταθμος 2.5 ρες του χρνου ταξιδιο!

Για εκενους που επιβιβζονται στο τρανο: Οι επιβτες σε ναν σταθμ επιβιβζονται επνω σε μια καμπνα πολ προτο να φθσει ακμη το τρανο στο σταθμ. ταν το τρανο φθνει, δεν θα σταματσει. Επιβραδνει ακριβς για να πρει την καμπνα που θα κινηθε με το τρανο στη στγη του τρανου. Εν το τρανο απομακρνεται ακμα απ το σταθμ, εκενοι οι επιβτες θα επιβιβαστον στο τρανο απ την καμπνα που τοποθετεται στην οροφ του τρανου. Αφο ξεφορτσει λους τους επιβτες της, η καμπνα θα κινηθε προς το πσω μρος του τρανου τσι στε οι επμενοι εξερχμενοι επιβτες που θλουν να κατβουν στον επμενο σταθμ θα επιβιβαστον στην καμπνα στο πσω τμμα της οροφς του τρανου.

Για εκενους που κατεβανουν: πως επαμε, αφο ξεφορτσει λους τους επιβτες της, η καμπνα θα κινηθε προς το πσω μρος του τρανου τσι στε οι επμενοι εξερχμενοι επιβτες που θλουν να κατβουν στον επμενο σταθμ θα επιβιβαστον στην καμπνα στο πσω τμμα της οροφς του τρανου. ταν το τρανο φθνει στον επμενο σταθμ, θα ρξει απλ ολκληρη την καμπνα συνδετρων ο διος στο σταθμ και θα την αφσει πσω στο σταθμ. Οι εξερχμενοι επιβτες μπορον να προυν το χρνο τους να αποβιβασθον στο σταθμ εν το τρανο χει φγει δη. Συγχρνως, το τρανο θα πρει τους εισερχμενους επιβτες σε μια λλη καμπνα στο μπροστιν μρος της οροφς του τρανου. τσι το τρανο θα ρχνει πντα μια καμπνα στο πσω τμμα της στγης του και θα παρνει μια να καμπνα στο μπροστιν μρος της οροφς του τρανου, σε κθε σταθμ.

Tο τρνο που δεν σταματει ποτ

 

 
  
       e-mail
843
, 2 2015
23:10

Το αποτλεσμα των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου πρασε πλον στην ιστορα, αλλ η ανλυσ του παρουσιζει μεγλο ενδιαφρον, ως προς τους παργοντες που οδγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ στη νκη.

πως καταγρφεται στην «ακτινογραφα» της Κπα Research στα αποτελσματα της κλπης, η οποα δημοσιεεται στο «Βμα», ο ΣΥΡΙΖΑ πτυχε τη διεσδυση σε λους τους πολιτικος χρους, λες τις επαγγελματικς αλλ και τις ηλικιακς ομδες. Το 36,34% που συγκντρωσε το κμμα του Αλξη Τσπρα ταν αποτλεσμα «διαρρος» ψηφοφρων απ λα τα κμματα.

Σμφωνα με τα στοιχεα της εταιρεας, το 34,8% των μετακινσεων προς τον ΣΥΡΙΖΑ προλθε απ τη ΔΗΜΑΡ, το 24,4% απ το ΠΑΣΟΚ, το 24% απ τους Ανεξρτητους λληνες, το 20,7% απ το ΚΚΕ και το 20,5% απ το Ποτμι, εν να 10,7% προλθε απ τη Χρυσ Αυγ, 8,6% απ τη Να Δημοκρατα και 7,6% απ το ΛΑΟΣ. Αντστοιχες μετακινσεις γιναν και προς τη Να Δημοκρατα, με τη μερδα του λοντος να προρχεται απ το ΛΑΟΣ (50,1%) και να 20,8% προλθε απ το Ποτμι.

Σε ,τι αφορ την επαγγελματικ διαστρωμτωση των ψηφοφρων των κομμτων, τα στοιχεα αποκαλπτουν τι ο ΣΥΡΙΖΑ εχε υψηλ διεσδυση σε λες τις κατηγορες, χοντας με τα μεγαλτερα ποσοστ σε νεργους (43,4%), αγρτες (39,8%), φοιτητς (38,7%) και δημσιους υπαλλλους (38,4%). Τη Να Δημοκρατα προτμησαν απ την λλη οι επιχειρηματες (37,5%), οι νοικοκυρς (34,8%) και οι συνταξιοχοι (33,3%).

Στις ηλικιακς κατηγορες απ την λλη, ο ΣΥΡΙΖΑ εχε το μεγαλτερο ποσοστ προτμησης στις ηλικες 54-59 ετν (43,4%) και 48-53 ετν (43,4%), εν υψηλ ταν τα ποσοστ του και στους νετερους.

Αναλυτικ οι πνακες της Κπα Research, πως τους δημοσευσε το «Βμα»

Η “ακτινογραφα” της κλπης: πως ψηφσαμε στις εκλογς

Και πως ψφισαν μερικς χαρακτηριστικς περιοχς τς χρας:

  εκλογικ αποτλεσμα Μκονος Περιστρι Φιλοθη - Ψυχικ Νκαια Δ. Αρριανν (Ροδπη) Δ. Ανατ. Μνης
ΣυΡιζΑ 36,34 27,9 43,4 20,0 43,4 65,1 20,2
ΝΔ 27,81 43,2 19,3 48,8 17,6 5,0 42,2
Χρυσ Αυγ 6,28 6,0 6,6 4,2 7,4 0,3 15,1
ΠαΣοΚ 4,68 3,5 2,9 2,8 3,2 1,0 9,7
Το Ποτμι 6,05 6,2 5,4 12,1 5,3 23,7 2,7
ΚΚΕ 5,47 2,5 8,8 2,9 9,4 0,5 3,3
ΑΝΕΛ 4,75 4,1 4,8 3,4 5,1 0,1 2,1
ΚιΔηΣο 2,46 0,8 1,9 1,6 1,5 3,7 1,3
λλο 6,13 5,9 7,0 4,2 7,0 0,5 3,5

brosta-den-xero-ti-tha-vro

Σχετικ

1. Απ το 2012 στο 2015: Γιατ η Ν.Δ. χασε τις εκλογς

2. Ευρωεκλογς 2014. Οι βασικς διαιρετικς τομς του εκλογικο σματος

3. Τι συμβανει ραγε γρω μας;

4. Οι συνταξιοχοι δωσαν τη νκη στον ΣΥΡΙΖΑ

 

 
  
       e-mail
1827
5
 
, 6 2015
15:32

ταν το 1958 ταν η ΕΔΑ αναδεικνυταν σε αξιωματικ αντιπολτευση με ποσοστ 24% για πρτη φορ μετ την ττα τς Αριστερς στον εμφλιο πλεμο. Απ ττε χρειστηκε να περσουν 54 χρνια -και εν ενδιμεσα να κμμα (το ΠΑΣΟΚ), που δλωνε σοσιαλιστικ, διψευσε τα ορματα και τις υποσχσεις που εχε δσει– μχρις του να νο κμμα τς Αριστερς, ο ΣυΡιζΑ, να αναδειχτε σε αξιωματικ αντιπολτευση και πλι.

Οι δυο περιπτσεις χουν πολλς διαφορς μεταξ τους. Η σημαντικτερη εναι πως αυτν την φορ να –κατ δλωσ του- αριστερ κμμα αναλαμβνει την ευθνη να βγλει την κοινωνα απ μια βαθι οικονομικ κρση και να αναπροσανατολσει την κοινωνα μεταρρυθμζοντας την πραγματικ. Σε αυτ το σημεο η συγκυρα μοιζει περισστερο με την κατοχικ περοδο που το ΕΑΜ –να μτωπο αριστερν κομμτων με “λακοδημοκρατικ” πργραμμα- αναλμβανε την πρωτοβουλα να καθοδηγσει το θνος και να δημιουργσει «μια Να Ελλδα, ελεθερη και ανεξρτητη, κτμα του λαο της...».

Βεβαως (μχρι) τρα δεν υπρχει σε εξλιξη νας “θερμς” πλεμος στα ευρωπακ εδφη, οι γεωπολιτικς ισορροπες εναι διαφορετικς, η θση της Ελλδας στον ευρωπακ οικονομικ χρτη χει αλλξει. μως η κβαση του οικονομικο πολμου –πιο συγκεκριμνα, της ανοιχτς και ανηλεος ταξικς σγκρουσης- ο οποος διεξγεται ως αποτλεσμα της κρσης που ξσπασε με αφορμ την κατρρευση της Λμαν, θα εναι επσης καθοριστικ για το μλλον τς χρας αλλ και για το μλλον τς διας τς Ευρπης. σως το διο καθοριστικ με την διλυση το μπλοκ το “υπαρκτο σοσιαλισμο” , αν και γνομαι κπως υπερβολικς, με την κβαση το Β Παγκσμιου Πολμου.

---

Στα πντε τελευταα χρνια η Ελλδα, o “αδναμος κρκος” τς Ευρωζνης, αποτελε να εργαστριο εφαρμογς μτρων μακροχρνιας λιττητας που σκοπ χουν την δισωση ενς συγκεκριμνου μοντλου συσσρευσης κεφαλαου –το μοντλου που λκει την καταγωγ του απ την συνθκη το Μαστριχτ και την ΟΝΕ. Οι ανγκες των δανειστν ταν/εναι τσο πιεστικς και η ντπια οικονομικ ελτ βρθηκε σε τσο δσκολη θση –"παζεται" τσο η θση της στην Ευρωζνη σο και η επιβωση το μοντλου το ελληνικο καπιταλισμο- που η “χρεοκοπα διαρκεας” δεν ταν παρ η μνη διξοδος (τους). Μια χρεοκοπα που, σε κοινωνικ εππεδο, με τα δειν της φερε και την διρρηξη της συμμαχας μεταξ του ελληνικο κεφαλαου απ την μια και μρους των μεσοστρωμτων (αυτοαπασχολομενοι, αγρτες, μικρο καπιταλιστς, εισοδηματες) αλλ και το κσμου τς μισθωτς εργασας που εχε πιστψει –και επενδσει- στην σγχρονη “Μεγλη Ιδα”.

Απ την μεταπολτευση και πειτα η ΠΑΣΟΚΝΔκρατα –κυρως το ΠΑΣΟΚ- αποδεχτηκε ικανς διαχειριστς συγκολλντας και συμβιβζοντας επιδξια τα διαφορετικ ταξικ συμφροντα και “εξαγορζοντας” τα πολυριθμα μικροαστικ στρματα εξασφαλζοντς τους δυο βασικ ανταλλγματα για την ανοχ και την συνεργασα τους με το μεγλο κεφλαιο: το “δικαωμα” τους στην φοροδιαφυγ και την συμμετοχ τους στο “ευρωπακ κεκτημνο” (πως ο καθνας το εννοε) σε να ασφαλς γεωπολιτικ περιβλλον. Με την κρηξη τς κρσης το διο αυτ πολιτικ σστημα προσπθησε να διαχειριστε επικοινωνιακ την διψευση των υπεσχημνων με δυο βασικ εργαλεα:

α) η κρση ρθε ως μια, σχεδν θεσταλτη, τιμωρα για τις οικονομικς “εξαλλοσνες” που ΟΛΟΙ μαζ κναμε τονζοντας μως τι «μαζ τα φγαμε σε μισθος και συντξεις»

β) η κρση θα ξεπεραστε αν κνουμε τις αναγκαες “μεταρρυθμσεις” (που “μεταρρυθμσεις” εναι η μετατροπ τς χρας σε μια αποικα χρους το χρηματιστικο κεφαλαου, η προλεταριοποηση μεγλου μρους των μεσοστρωμτων, η “πακιστανοποηση” τς εργατικς τξης και η ιδιωτικοποηση της δημσιας περιουσας).

Η φεση στην οποα εισλθε η ελληνικ Οικονομα απ το 2009, και εκτοξετηκε εξαιτας των μνημονιακν πολιτικν στο πρωτοφανς -25%, οδγησε σε δισπαση λων αυτν των κοινωνικν συμμαχιν που εχαν χτιστε μεθοδικ λη την μεταπολεμικ περοδο. Η κατρρευση, οικονομικ και πολιτικ, εξαφνισε τον βασικ πυλνα του δικομματισμο, το ΠΑΣΟΚ, αποδυνμωσε τον δετερο πλο, την ΝΔ, και μσα απ τις συγκροσεις τς διετας 2010-12 ανδειξε ως βασικ πολιτικ παργοντα να αριστερ κμμα, τον ΣυΡιζΑ, που χει βλει πλρη ακμη και για την ανληψη τς κυβερνητικς εξουσας.

Το κμμα διαμαρτυρας το 4% αναγκστηκε μσα σε σντομο χρονικ διστημα να προσαρμοστε στο νο του ρλο και τσι διαμρφωσε να πργραμμα δισωσης και ανταξης της Οικονομας το οποο, πως προσωπικ το αντιλαμβνομαι –η επιφλαξ μου οφελεται στις διαφορετικς απψεις που ακογονται στο εσωτερικ το κμματος-, αποκρυσταλλνεται στα εξς σημεα:    

- Εθνικ Σχδιο Ανασυγκρτησης μεσης εφαρμογς που θα «αντικαταστσει το Μνημνιο απ τις πρτες κιλας μρες τς νας διακυβρνησης» και το οποο σκοπεει στην ανακοφιση το βαρτατα πληττμενου απ την κρση τμμα το πληθυσμο (το Σχδιο αυτ δεν εναι το κυβερνητικ πργραμμα το ΣυΡιζΑ).

- Για το καυτ θμα το χρους συνοπτικ η λση που προτενεται:  

«Η πρταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετπιση του χρους εναι:

α) Η διαγραφ του μεγαλτερου μρους της ονομαστικς αξας του χρους, στε να γνει βισιμο. γινε για τη Γερμανα το 1953 γιατ χι και για την Ελλδα.

β) «Ρτρα ανπτυξης» στην αποπληρωμ του υπλοιπου, τσι στε να εξυπηρετεται απ την ανπτυξη και χι απ το πλενασμα του προπολογισμο.

γ) Περοδο χριτος, δηλαδ «moratorium», στην εξυπηρτησ του, για την μεση εξοικονμηση πρων για την ανπτυξη.

δ) Εξαρεση του προγρμματος δημσιων επενδσεων απ τους περιορισμος του Συμφνου Σταθερτητας και Ανπτυξης.

ε) Συμφωνα για «Ευρωπακ New Deal», με δημσιες επενδσεις για την ανπτυξη και χρηματοδτηση απ την Ευρωπακ Τρπεζα Επενδσεων.

στ) Ποσοτικ χαλρωση απ την Ευρωπακ Κεντρικ Τρπεζα, με απευθεας αγορ κρατικν ομολγων.

ζ) Τλος το θμα του κατοχικο δανεου για τον ΣΥΡΙΖΑ εναι ανοικτ. Αυτ το γνωρζουν πλον οι εταροι μας και θα γνει επσημη ελληνικ θση απ τη πρτη μρα που θα βρεθομε στην Κυβρνηση.

η) Πγια θση του ΣΥΡΙΖΑ εναι τι η Ελλδα δεν αποτελε ειδικ περπτωση και η κρση χρους δεν εναι ελληνικ αλλ ευρωπακ.

Για αυτ και ζητμε τη σγκληση «Ευρωπακς Δισκεψης Χρους» για τη διαχεριση της υπερχρωσης της Ευρωζνης. Στχος μας μια λση ανλογη με αυτν που δωσε η Διεθνς Δισκεψη του Λονδνου για την δια τη Γερμανα. Λση που θα δοθε απ τους επσημους ευρωπακος θεσμος και χι απ την κυρα Μρκελ

- Στο ερτημα αν ο ΣυΡιζΑ θα προβε σε μονομερες ενργειες η επικρατοσα θση εναι:

«Σχετικ με το χρος και τη δανειακ σμβαση που θα επαναδιαπραγματευθομε, δεν εναι στις προθσεις μας να προβομε σε μονομερες ενργειες, εκτς αν μας εξαναγκσουν, παρλο που πιστεω τι καννας δεν θα μας εξαναγκσει σε μονομερες ενργειες, γιατ κανες δεν θα ωφεληθε απ μια ττοια εξλιξη στην καρδι της Ευρπης».

Το βασικ ερτημα –και κριο προεκλογικ πλο τς ΠΑΣΟΚΝΔκρατας- εναι το προφανς και ελογο: Τι θα κνει ο ΣυΡιζΑ

α) αν οι πιστωτς αρνηθον να συζητσουν διαγραφ το χρους;

β) αν η ΕΚΤ "κλεσει την στρφιγγα" «και αδεισουν τα ΑΤΜ»;

Αν ο ΣυΡιζΑ δεν μπορσει να απαντσει επαρκς στο ερτημα αυτ ττε ο ψηφοφρος θα βρεθε –και βρσκεται δη- στο δλημμα: «αναλαμβνουμε το ρσκο με ισχυρ πιθαντητα να βρεθομε εκτς ευρ, με να διαρκς υποτιμομενο εθνικ νμισμα και αποχαιρετντας οριστικ το “ευρωπακ κεκτημνο”»; Η προσωπικ μου ποψη εναι πως στο ερτημα αυτ η απντηση του ΣυΡιζΑ δεν εναι πειστικ. Μπορε να δηλνεται απ πλευρς του η βεβαιτητα τι και το πργραμμα του θα εφαρμοστε και η αποβολ απ την ευρωζνη δεν θα πραγματοποιηθε αλλ κανες δεν μς εξηγε επαρκς γιατ η ΕΚΤ και η ΕΕ δεν θα «κλεσουν την στρφιγγα ρευσττητας» και τι θα γνει στην περπτωση αυτ -αφο δεν προβλπεται οτε καν σχδιο Β (ουσιαστικ ελεγχμενη επιστροφ σε εθνικ νμισμα). Επειδ θεωρ –και εμαι απολτως ββαιος για την θερησ μου αυτ- πως οι οικονομολγοι του ΣυΡιζΑ γνωρζουν πολ καλ α) τις αιτες τς κρσης β) την κατσταση τς ελληνικς Οικονομας και γ) τις δυσκολες (εσωτερικς και εξωτερικς) το εγχειρματος μο προκαλε κατπληξη η βεβαιτητ τους πως και ο σκλος θα χορτσει (το δημσιο χρος θα διαγραφε κοιν συναινσει) και η πτα θα μενει ολκληρη (η Ελλδα θα παραμενει στο ευρ).

- Απλς ρισκρουν, με ενδεχμενο να ηττηθον κατ κρτος (και να αποχωρσουν με… ελικπτερο επιτρποντας στην τρικα και στην ΠΑΣΟΚΝΔκρατα να εφαρμσουν να ακμη πιο βρβαρο μνημνιο);

- Γνωρζουν πσο αδναμη εναι η ευρωπακ Οικονομα να προκαλσει να grexit;

- χουν “πλτες” ισχυρν εξωτερικν συμμχων (πχ ΗΠΑ) στε να στριμωχτε η Γερμανα και να αποδεχτε αλλαγ οικονομικς πολιτικς;

--- 

Αν τα παραπνω εναι απλς αναπντητα ερωτματα υπρχουν κποια δεδομνα που εναι αναμφισβτητα:

Η εκλογικ βση το ΣυΡιζΑ χει χαλαρος δεσμος με το κμμα. Οι δεσμο κμματος-εκλογων δεν χουν καμα σχση με το δσιμο του ΠΑΣΟΚ (το 1981) του ΕΑΜ με την κοινωνικ βση. Εναι χαρακτηριστικ τα μτρια αποτελσματα το ΣυΡιζΑ στις τελευταες αυτοδιοικητικς εκλογς αλλ και στις εκλογς στα σωματεα και τους μαζικος φορες.

Συμπληρωματικ στο προηγομενο εναι και η λλειψη πολιτικν συμμαχιν: ο μνος ενδεχμενος κυβρνητικς παρτεναρ εναι οι ΑΝΕΛ. Η πιθαν αδυναμα σχηματισμο κυβρνησης θα μποροσε να οδηγσει σε ανγκη συνεργασας με ψευδομεταρρυθμιστικ, θολ και συστημικ “ποτμια” (που φτασαν να συμπεριλαμβνουν στα ψηφοδλτια τους ακμη και το πιο στυγν νεοφιλελεθερο γκρουποσκουλο) ακμη και με την ΠΑΣΟΚΝΔκρατα(!) τινζοντας στον αρα το σχδιο το ΣυΡιζΑ.

Το σημαντικτερο μως εναι η αδυναμα το εργατικο και λακο κινματος να συγκροτηθον αποτελεσματικ και αποφασισμνα. Στην διετα 2010-12 οι απεργες (παρ τα ανοιχτ ξεπουλματα ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), οι πολυπληθες συγκεντρσεις και συλλαλητρια, οι “αγανακτισμνοι” και η συγκρτηση νων συλλογικοττων χι μνο καθυστρησαν την εφαρμογ πολλν “μεταρρυθμσεων” αλλ ρριξαν τις κυβερνσεις ΓΑΠ και Παπαδμου συντρβοντας ταυτοχρνως τις παραδοσιακς σχσεις πολιτικς εκπροσπησης (το διαχρονικ 85% της ΠΑΣΟΚΝΔκρατας πεσε στο 30%). Στα δυμιση τελευταα χρνια το κνημα αυτ εναι απλς παρατηρητς των εξελξεων. Θεωρ πως η επιτυχα χι του συριζαικου εγχειρματος βρσκεται στα χρια αυτο ακριβς του κινματος:

Θα αποστασιοποιηθε απ την λογικ της πολιτικς ανθεσης;

χει την διθεση να υπερασπσει ενεργητικ την κυβρνησ του θα παρακολουθε τις εξελξεις απ τον καναπ;

Εναι σε θση να αντξει μια μακρχρονη “πολιορκα” τς χρας απ την τρικα και τις ντπιες ελτ; Να ζσει ακμη και με δελτο σε τρφιμα και κασιμα –αν χρειαστε;

Μπορε να αντξει ακμη και την ξοδο απ την ευρωζνη;

χει ξεκαθαρσει τι το “βαθ κρτος” (κατασταλτικς μηχανισμς, “Δικαιοσνη”, νομικ πλασιο) και το χρηματοπιστωτικ σστημα εναι εχθρο του και τι πρπει να συντριβον για να μην μετατραπε ο Τσπρας στον Αλλιντε της εποχς μας;

(και καλ να γνεις Αλλιντε· φαντσου να γνεις ντε λα Ροα!)

 

Σχετικ

1. Οι πιστωτς ρισαν δη την μετεκλογικ ατζντα

2. Σπασμωδικ κνηση η επσπευση της προεδρικς εκλογς

3. Η ερτηση που ΠΡΕΠΕΙ να απαντσει ο ΣΥΡΙΖΑ

4. Προς το παγβουνο

5. Συμφρει τον ΣΥΡΙΖΑ να γνουν αργτερα εκλογς

6. Το γατκι με τη σκι της τγρης

7. Το δημσιο χρος στον σγχρονο καπιταλισμ: το πλασιο μιας προοδευτικς πρτασης για τη ζνη του ευρ

8. Τσπρας: Ισοσκελισμνοι προπολογισμο, χι εξωπραγματικ πλεονσματα

9. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορε να μεταμορφσει την ΕΕ, αν τον αφσει η Ευρπη

 

Τα «κλεμμνα»

«Υπρχουν δο στρατπεδα στην Ευρπη. Το να θλει να προχωρσει με τη λιττητα και το λλο λει: Χρησιμοποιστε την ποσοτικ χαλρωση και τη δημοσιονομικ επκταση για να χρηματοδοτσετε την ανπτυξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανκει στο δετερο στρατπεδο» εξηγε ο κ. Σταθκης.

Σημεινει πως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητ διαγραφ του 50% του ελληνικο χρους και τονζει πως με τον τρπο αυτ «το κστος εξυπηρτησης του χρους θα υποχωρσει απ 5% του ΑΕΠ στο 2% του ΑΕΠ». Ως προς το πς θα προωθηθε αυτ το ατημα, ο κ. Σταθκης δηλνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθσει να τοποθετηθε μαζ με το Podemos της Ισπανας και το Αριστερ Κμμα της Γερμανας στο πλασιο του ευρτερου κινματος που υπρχει στην Ευρπη ενντια στη λιττητα.

«Τι θα γνει εν οι Ευρωπαοι πουν χι;» εναι η ερτηση του δημοσιογρφου Paul Mason. «Η Ευρπη διοικεται απ καταστατικ και κανονισμος. Δεν νομζω πως η ΕΚΤ θα σταματσει να χρηματοδοτε τις ελληνικς τρπεζες για λγους πολιτικς ευνοιοκρατας» απαντ ο κ. Σταθκης.

Σε ποιο στρατπεδο ανκει ο ΣυΡιζΑ;

«Ο κσμος μας λεγε τρελος. Ημες, αν δεν εμεθα τρελο δεν εκναμε την επανσταση, διτι ηθλαμεν συλλογισθε δια πολεμοφδια, καβαλαρα και πυροβολικ».

«ταν αποφασσαμε να κμωμε την επανσταση, δεν εσυλλογισθκαμε οτε πσοι εμεθα οτε πως δεν χουμε ρματα οτε τι οι Τορκοι εβαστοσαν τα κστρα και τας πλεις αλλ ως μα βροχ πεσε σε λους μας η επιθυμα της ελευθερας μας και λοι και ο κλρος και οι προεστο και οι καπεταναοι και οι πεπαιδευμνοι και οι μποροι, μικρο και μεγλοι, λοι εσυμφωνσαμε εις αυτν το σκοπ και εκναμε την επανσταση»

Κολοκοτρνης, «Απομνημονεματα»

Καθνας μως που χει μελετσει μια επαναστατικ εξγερση, γνωρζει πσες εσωτερικς δυσκολες μια μζα συναντ για να εξεγερθε. Μνο στην ανγκη ρχνεται ο νθρωπος στο γνωστο. Η μεγαλπρεπη φρση «το προλεταριτο δεν χει να χσει παρ τις αλυσδες του» ισχει σαν ιστορικ προοπτικ και για ολκληρη την εργατικ τξη συνολικ. μως, η εσωτερικ ιστορα μιας επανστασης δεν βρσκεται τχα ακριβς στο τι το προλεταριτο -οι προλετριοι δηλαδ- αποφασζουν να δρσουν σαν τξη; Στη διαδικασα αυτ πολλ χουν να χσουν και πολλ να ριψοκινδυνψουν. Αξιοπρσεκτο εναι πως εδ η δια η ζω θεωρεται το πιο τελευταο, το λιγτερο σημαντικ απ λα. Συχν τη βζουν σε κνδυνο πολ πιο εκολα, παρ να φτωχικ σπιτκι.

Μπρτολντ Μπρεχτ, «Τρα κκκινα γρμματα»

====================================

Μηνιαο διγραμμα ΓΔ (19/1/2015)

 

 

====================================

Jean Jullien Je Suis Charlie illustration

Εις μνμην των θυμτων το (ισλαμικο;) ναζισμο

 

 

 
6
       e-mail
«<34567891011>»

blog
# .
# : " , , ".