cornelsen
,


1861
, 27 2015
00:37

Εν το “πρτυ” των ευρωπακν αγορν (και χι μνο) συνεχζεται με αφορμ (και) το QE του Ντργκη η κατσταση στην Ελλδα εξακολουθε να ισορροπε πνω σε τεντωμνο σκοιν.

Στο κλμα αυτ το ΧΑΑ χορεει στον ρυθμ των ειδσεων των ξνων και εγχριων ΜΜΕ. Εκτμησ μου εναι πως αν δεν ξεκαθαρσει η κατσταση δεν πρκειται να τοποθετηθον τα “χοντρ πορτοφλια”. Και αν δεν τοποθετηθον αυτ δεν πρκειται να υπρξει ουσιαστικ αλλαγ της μεσο/μακροπρθεσμης τσης.

Η μχρι τρα διαμορφωθεσα κατσταση –με την δικ μου οπτικ- φανεται στο παρακτω εβδομαδιαο διγραμμα (πνω αριστερ το ημερσιο διγραμμα απ την αρχ του τους). Κρια σημεα:

1. Κνηση του ΓΔ σε μακροπρθεσμο πτωτικ κανλι

2. Οριζντια μακροπρθεσμη στριξη στις ~700 μον.

3. Πιθαν στριξη απ την Κ1

4. Η ισχυρ πτωτικ τση παραμνει σε ισχ (ADX>>25)

5. Προσπθεια διατρησης του χαμηλο των 710 μον. παρ την πρσκαιρη δισπασ τους

6. Η προσπθεια δισπασης του πρσφατου χαμηλο γινε μσω πτωτικο καναλιο 20μερης διρκειας (κκκινες γραμμς). Η προσπθεια αντδρασης των τριν τελευταων συνεδρισεων βρσκεται ακμη εντς των ορων της ανοδικς διρθωσης –πολ περισστερο που παραμνει ανοιχτ να ανοδικ χσμα (24/4).   

22-30/4/2015 Ρλι προσδοκιν: στχοι, αντιστσεις, στηρξεις (μια ποψη)

Σχετικ

1. Η "φοσκα των λλων" και οι χαμηλς αποτιμσεις στο ΧΑΑ

2. Πσους χωρει το QE train

3. FTSE25 - Οδηγες προς ναυτιλομνους

4. ΔΤΡ ο χρτης της (χι και τσο) δημιουργικς ασφειας

5. ΓΔ The mid-term scenario (Anastasios G)

Τα «κλεμμνα»

«Κατ την διρκεια των κρσεων, ταν χει περσει η στιγμ του πανικο και η βιομηχανα βρσκεται σε στασιμτητα, το χρμα εναι ακινητοποιημνο στα χρια των τραπεζιτν, των αργυραμοιβν, και, πως το ελφι βελζει τη δψα του για δροσερ νερ, το χρμα βελζει την επιθυμα του για κποιον τομα που θα μποροσε να αξιοποιηθε ως κεφλαιο»

Κ. Μαρξ, Χειργραφα 1857-1858

 

 

 

:
Login Capital.gr
5

 
978
, 16 2015
10:43

Η ιστορα του καπιταλισμο εναι γεμτη νομισματικς ενοποισεις. Στην αρχ ταν οι αποικες των ευρωπακν δυνμεων, οι οποες υποχρενονταν να υιοθετον το νμισμα του αποικιοκρτη.

Αργτερα και οι διες οι πρωτο-ιμπεριαλιστικς δυνμεις, κατ το τελευταο τταρτο του 19ου αινα, επιχερησαν να ενοποιηθον νομισματικ χρησιμοποιντας τον καννα του χρυσο, σταθεροποιντας τις μεταξ τους ισοτιμες επ τη βσει ποσοττων χρυσο, και χωρζοντας τον κσμο σε ζνες νομισματικς επιρρος. Η Λατινικ Νομισματικ νωση, της οποας μλος ταν και η Ελλδα, κρτησε απ το 1865 μχρι τον Πρτο Παγκσμιο Πλεμο περπου.[1] Μετ τον Δετερο Παγκσμιο Πλεμο, η παγκσμια νομισματικ ενοποηση του «ελεθερου κσμου» πραγματοποιθηκε υπ την αιγδα του δολαρου. Κατ τη διρκεια ισχος των συμφωνιν Μπρττον-Γουντς, τα νομσματα των δυτικν χωρν μειναν υπ σταθερς ισοτιμες ως προς το δολριο (και το τελευταο ως προς τον χρυσ). Οι συμφωνες αυτς κατρρευσαν με τη σειρ τους το 1972, χι με παγκσμιο πλεμο –αλλ οπωσδποτε ο πλεμος στο Βιετνμ παιξε αποφασιστικ ρλο στην αποδυνμωση του δολαρου και στην αξηση των διαλυτικν τσεων.

Γιατ αυτ η ιστορικ τση για νομισματικς ενοποισεις; Μια ιστορικ αντφαση του καπιταλισμο εναι το γεγονς τι εν εναι απ τη φση του παγκσμιος, εντοτοις η θεμελιδης μονδα του εναι ο καπιταλιστικς κοινωνικς σχηματισμς, το θνος-κρτος. Ο καπιταλισμς γεννθηκε και διαμρφωσε ενιαες αγορς στο εσωτερικ των οποων υφσταται "ελεθερος" ανταγωνισμς, μνο στο εππεδο του θνους-κρτους. Οι σχσεις των κρατν ορζονται απ τη σχετικ θση των τελευταων στην ιμπεριαλιστικ αλυσδα και εναι σχσεις αλληλεξρτησης, υπαλληλας και σχετικς αυτονομας. Η σχετικ αυτονομα τους στο οικονομικ σημανει την παρξη συνρων τα οποα εμποδζουν τον απολτως ελεθερο ανταγωνισμ και την ελεθερη κνηση κεφαλαων και εργασας απ χρα σε χρα.

Οι νομισματικς ενσεις, κορυφαα των οποων εναι αναμφισβτητα το ευρ (που εναι και παραπνω απ νομισματικ νωση: εναι κοιν νμισμα αλλ και, προοπτικ, ιμπεριαλιστικ ολοκλρωση), αποτελον την απντηση του κεφαλαου σε αυτ το ιστορικ "ατχημα", τη δημιουργα των εθνν-κρατν. Εναι μια αππειρα του κεφαλαου να σπσει τις αλυσδες που το κρατον δσμιο στη φυλακ των συνρων. Δασμο, φροι, διαφορετικ και ανομοιογεν νομικ καθεσττα, "γραφειοκρατα" εναι τα συνθη επιχειρματ του. Τα εμπδια που συναντ στην επκτασ του σε νες περιοχς, η υπαγωγ σε αυτ νων, λιγτερο αναπτυγμνων περιοχν, η ελεθερη μετακνησ του και η ελευθερα του να λεηλατσει παρθνες λιγτερο αναπτυγμνες χρες εναι ο πραγματικς λγος. Το κοιν νμισμα διευκολνει την καπιταλιστικ ανπτυξη (στην πρτη περοδο εφαρμογς του τουλχιστον), μσω εξαγωγς τσο εμπορευμτων σο και κεφαλαου. Στην καθοδικ πορεα του κκλου, που συνοδεεται απ αποπληθωρισμ και αποεπνδυση, η φοσκα σκει και η κρση που πντα προκπτει καταλγει τσο σε οικονομικ καταστροφ σο και πολιτικ: η αξηση των εθνικισμν εναι συχν επακλουθο της ανγκης για απαξωση κεφαλαου υπ τη μορφ διαγραφς διακρατικν χρεν τα οποα πντα φορτνονται στα λακ στρματα των συμβεβλημνων χωρν.

Ειδικτερα το ευρ κατασκευστηκε ως νομισματικ χημα των πολιτικν φιλοδοξιν του ευρωπακο ιμπεριαλιστικο κντρου. Η Ε.Ε. εναι να πολιτικ σχδιο με στχο την αναδιαπραγμτευση της θσης του παρακμζοντος ευρωπακο ιμπεριαλισμο στην ιμπεριαλιστικ αλυσδα. Καμα μεμονωμνη χρα της Ευρπης δεν μπορε μνη της να αντιμετωπσει οτε τις ΗΠΑ οτε την Κνα. Η ενοποηση δωσε σαφς να ανοδικ, αρχικ, σπρξιμο στις ευρωφιλοδοξες. Το ευρ αποδεχτηκε να ιδιατερα σκληρ νμισμα, με μεγλο μερδιο των διεθνν κεφαλαιακν ρον να διεξγονται σε αυτ. Το πλνο το υποδαλισαν οι ΗΠΑ, οι οποες, σο σγουρες κι αν εναι για το δικ τους δολριο, θλουν το ευρ ως ασπδα ναντι των επιθσεων απ τους υπλοιπους παχτες.

Αλλ ο οικονομικς λγος πσω απ τη δημιουργα του ταν η κρση υπερσυσσρευσης κεφαλαου που εχε προηγηθε της εισαγωγς του νου νομσματος. Τα κεφλαια που λμναζαν στις χρες της Ε.Ε. πρεπε να βρουν τρπο να απελευθερωθον, να εξαπλωθον. Οι Tρπεζες που τα κατεχαν πρεπε να διεθνοποιηθον τχιστα. Το κοιν νμισμα αυτς ωφλησε πριν και περισστερο απ οποιονδποτε λλον.

 

Η δυστοπα του κοινο νομσματος

Ο λγος που οι νομισματικς ενσεις δεν αντχουν στον χρνο εναι παραδξως ο διος λγος που επιβλλει την καθιρωσ τους, η αδυναμα δηλαδ αποδιρθρωσης των εθνικν συνρων χωρς πλεμο. Μσα στην περιοχ του κοινο νομσματος, οι βαθις αντιθσεις που προρχονται απ τις διαφορς στην παραγωγικτητα (η ανισμετρη ανπτυξη του κεφαλαου) πρπει να μπορον να εξομαλυνθον σε ναν βαθμ, για λγους πολιτικς σταθερτητας. Για παρδειγμα, η πειρος η Θρκη εναι φτωχτερες απ την Αθνα. Το εμπορικ τους ισοζγιο με την Αθνα εναι αρνητικ, και επομνως το χρος τους μεγαλνει. Πς εξομαλνεται αυτ;

Για αρχ, το κρτος μπορε να δσει φοροελαφρνσεις σε κατοκους και επιχειρσεις της περιοχς, δηλαδ οι φροι των Αθηναων επιδοτον τους Ηπειρτες. Επσης οι υποδομς (γφυρες, ντερνετ, νοσοκομεα κ.λπ.) που χρειζονται για την "ανπτυξη" χρηματοδοτονται απ τον κεντρικ προπολογισμ και χι, ας πομε, απ τον προπολογισμ της τοπικς νομαρχας. Σε μερικς εξαιρετικ ευνοκς περιπτσεις στο παρελθν, σε ορισμνες χρες το κρτος εχε δσει ττοια θηση, ταν ββαια οι συνθκες το επτρεπαν, που η φτωχ περιοχ "κατφερε" να αντιστρψει την ιστορικ τση της ανισμετρης ανπτυξης κεφαλαου: το Τξας τη δεκαετα του ’50 ταν μα απ τις φτωχτερες πολιτεες των ΗΠΑ. η Βαυαρα ταν μια φτωχ, αγροτικ και οπισθοδρομικ περιοχ της Γερμανας, που τα "κατφερε" κυρως λγω της κεντρικς στριξης των ναζιστν. Σμερα και οι δο εναι απ τις πλουσιτερες περιοχς των κρατν τους και επιδοτον με τη σειρ τους λλες φτωχτερες.

Δετερο, εναι απλυτα «φυσιολογικ» για τους Ηπειρτες να μεταναστεσουν στην Αθνα, που αλλο θλουν μσα στην Ελλδα. Θα χουν ακριβς το διο δικαωμα στη φτχεια στην πρωτεουσα πως και στο χωρι τους. "Λακς" σνδεσμος που να λει «ξω οι Ηπειρτες» δεν πρκειται να δημιουργηθε, θα συνεχζουν να ψηφζουν τα δια κμματα, να δνουν φρους στην εφορα. Το διο δεν ισχει σε μια περπτωση υπερεθνικς νωσης: η ελευθερα κνησης της εργασας εναι μεν νομοθετικ κατοχυρωμνη στην Ε.Ε., αλλ οτε συμβανει στον "επιθυμητ" βαθμ αφενς, οτε εναι πραγματικ αφετρου: το Δουβλνο ΙΙ, που απαγορεει την ελεθερη μετακνηση της μαρης εργασας το αποδεικνει, πως επσης και η μερικ, μνο, ενσωμτωση των μεταναστν δετερης γενις στην Ευρπη.

Τλος, αν μια φυσικ καταστροφ (π.χ. μεγλη κακοκαιρα) χτυπσει μια περιοχ, τα κονδλια για την ανοικοδμηση θα δοθον απ την κεντρικ κυβρνηση. Παραδεγματος χρη, η αμερικανικ κυβρνηση παρχει τα κονδλια για την ανοικοδμηση της Λουιζινας μετ τον τυφνα (ανοικοδμηση, φυσικ, χι συμβατ με τα λακ συμφροντα). Οι πιο πλοσιες περιοχς της χρας δεν θα διαμαρτυρηθον, οτε πρκειται να πουν τι η γενναιοδωρα τους χει ρια και δεν γνεται εφ’ ρου ζως να χρηματοδοτον τους τεμπληδες τζαμπατζδες ντιους.

Για να γνουν λα τα παραπνω, υπρχουν δο αναγκαες πολιτικς συνθκες, παργωγες η πρτη της δετερης: ενιαα εθνικ συνεδηση στην περιοχ του κοινο νομσματος και κοιν κρτος που ελγχει το κοιν νμισμα. Με το δετερο εννοομε επσης τι το κρτος χει, στην ιδιτητ του ως πραγματικ κμμα του κεφαλαου, την ικαντητα να παρεμβανει και να ελγχει τις διφορες μερδες του κεφαλαου στις μεταξ τους συγκροσεις, ταν αυτς γνονται καταστροφικς. Μπορε ετε να συμβιβζει αντιθσεις , αν χρειαστε, να φυλακζει ποιους εκπροσπους του κεφαλαου τενουν να προσωποποιον τη λθος πλευρ της σγκρουσης, διακυβεβοντας την ομαλ αναπαραγωγ του κεφαλαου. Το κρτος μετριζει τσι την υπερβολικ κοντφθαλμη τση του κεφαλαου να βλπει μνο το μεσο κρδος και χι το συλλογικ συμφρον του –δηλαδ το «συμφρον της χρας».

Οι παραπνω δο προποθσεις δεν υπρχουν στην περπτωση του ευρ. τσι, αν και αυτ χει σοβαρ πλεονεκτματα για το διεθνοποιημνο κεφλαιο (ελευθερα κνησης κεφαλαου, εναι σκληρ διεθνς νμισμα ρα βοηθει τις μεγλες τρπεζες και πολλ, πολλ επιπλον), απ την λλη βαθανει και σκληρανει τις αντιθσεις μσα στην Ε.Ε., χωρς μως να υπρχουν τα αντισταθμιστικ, πολιτικο τπου μτρα που μπορε να πρει το εθνικ κρτος για να απαλνει τις συνπειες, διαφυλσσοντας την "εθνικ" –, στην περπτωσ μας την ευρωπακ– συνοχ. Δεν υπρχει μια ενιαα αρχ που θα ανακυκλσει τα πλεονσματα (με επιδοτσεις, φοροελαφρνσεις, μεταβιβαστικς πληρωμς λλα δημοσιονομικ μτρα) να βοηθσει στην ποια σγκλιση προς τον μσο ρο.[2] Οτε υπρχει μηχανισμς να κνει το διο που κνει η εκστοτε εθνικ κυβρνηση για το εσωτερικ χρος της μας περιοχς προς την λλη: να το χρηματοδοτε απ τον προπολογισμ της. Ο προπολογισμς μιας κυβρνησης εναι συνθως περπου το 30-60% του ΑΕΠ μιας καπιταλιστικ αναπτυγμνης χρας (λιγτερο για τις χρες του τρτου κσμου). Για σγκριση, ο προπολογισμς της Ευρωπακς Επιτροπς και του Ευρωκοινοβουλου εναι της τξης του 1-2% του ΑΕΠ της Ε.Ε.

 

Ποιος κερδζει;

Εναι προφανς τι κτω απ αυτς τις συνθκες, οι νομισματικς ενσεις σε περιοχς με νιση ανπτυξη θα οδηγσουν τελικ σε αξηση των ανισοττων. Τσο μεταξ των "πλοσιων" και των "φτωχν" χωρν, σο και στο εσωτερικ κθε χρας μεταξ πλοσιων και φτωχν. Επομνως, μπορε να περιμνει κανες αξηση της πολιτικς αναταραχς που αυτματα θα μετατρπεται σε νταση μεταξ εθνικν κρατν, ακυρνοντας τον πολιτικ στχο της νωσης. Εναι δυνατν να πει κανες τι αυτ θα μποροσε να μετριαστε, σε μια συγκυρα σαν την τωριν, απ κποιου τπου χαλρωση, μια επιστροφ σε λελογισμνες ευρωπακς κενσιανς πολιτικς. Ο λγος για τον οποο αυτ εναι αδνατο (για την ρα) εναι η δια η αιτα που το κοιν νμισμα νθισε τσο γργορα μετ την εισαγωγ του: το υπερσυσσωρευμνο κεφλαιο που πνγει την παραγωγ και την κερδοφορα. Μνος δρμος για να υποστηριχτε η κερδοφορα σε αυτς τις συνθκες (εφσον απαξωση κεφαλαου λ.χ. με διαγραφ χρους δεν εναι πολιτικ δυνατ), εναι η συμπεση των μισθν, η ανεργα, η λιττητα, ακμα και αν αυτ σημανει αποπληθωρισμ, μεωση του παραγμενου προντος, κρση.

ρα φτνουμε σε να πολιτικ αδιξοδο: Οποιαδποτε διαπραγμτευση για την σχετικ βελτωση της κατστασης των λακν στρωμτων μσα στην Ευρωζνη εναι πολ δσκολο να περιλαμβνει μια πραγματικ κενσιαν λση. Η ανακκλωση των πλεονασμτων των πλοσιων χωρν, η μερικ διαγραφ των χρεν των φτωχν χωρν, η αξηση των ελλειμμτων στους προπολογισμος θα σμαιναν, αν γνονταν, τη σοβαρ απλεια κερδν για το κεφλαιο και την αναγκαστικ αναδιρθρωση μετ απ κατρρευση του τραπεζικο συστματος (λγω της ακρωσης του χρους) σε λη την Ευρωζνη, αντθετα π.χ. με την μεταπολεμικ περοδο που ττοιες πολιτικς ταν ο καννας. Με δεδομνη προς το παρν την λλειψη ενς νου παραγωγικο μοντλου που να επιτρπει την ταχτατη αξηση της κερδοφορας αφενς και ενς κεντρικο κρτους αφετρου, τα παραπνω γνονται περπου αδνατα.

 

χει μλλον το ευρ;

Τα μτρα αυτ επομνως (πως η πλρης αμοιβαιοποηση του χρους, η διαγραφ του κ..) εναι πολ δσκολο να συμβον, αφο απαιτον διαρκες και μνιμες ρος απ τις πλεονασματικς χρες προς τις ελλειμματικς, σε μνιμη βση. Αν ττοια μτρα εφαρμζονταν (κτι που αποτελε τον ομολογημνο πθο των αριστερν κενσιανν, της κυβρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του Βαρουφκη), σως να διναν μια ανσα στο κοιν νμισμα. Αλλ ποιος θα ταν ο ωφελημνος; Την πανκριβη και σκανδαλδη ενοποηση Ανατολικς και Δυτικς Γερμανας τα γερμανικ κεφλαια τη χρηματοδτησαν μνο υπ την προπθεση τι θα ταν οι μνοι που θα κρδιζαν απ την εκμετλλευση των Ανατολικογερμανν. Αν τα γερμανικ κεφλαια χρηματοδοτοσαν μιαν αντστοιχη διαδικασα για τον Ντο (που εναι αμφβολο τι μπορον), ττε αφενς η κερδοφορα τους στη Γερμανα θα καταποντιζταν, αφετρου τα ποια κρδη στον Ντο θα πρεπε να τα μοιραστον με τα κεφλαια του Ντου. Γιατ να το κνουν αυτ;

Ακμα μως κι αν κτι ττοιο γινταν, αν διαγραφταν το χρος και υπρχε και μια ορισμνη (αλλ σαφς ανεπαρκς) ρο επενδσεων απ τον Βορρ προς τον Ντο, ακμα κι αν το χρος διαγραφταν, σε λγα χρνια θα βρισκμασταν πλι στην δια θση. Εναι πολ δσκολο να σκεφτε κανες πς σε συνθκες κοινο νομσματος τα ελληνικ κεφλαια θα μποροσαν να ανταγωνιστον τα βορειοευρωπακ και να μεισουν τσι το χρος. Υπ’ αυτ την ννοια ο ΣΥΡΙΖΑ θλει να «σσει το κοιν νμισμα»: θλει να του δσει μια σντομη ανσα, μχρι την επμενη κρση που θα ακολουθσει σντομα (λγω των εσωτερικν αδυναμιν της Ευρωζνης) και θα φρει ξαν στην επιφνεια λες τις αντιθσεις με ακμα πιο γριο τρπο.

Μνοντας στο ευρ, τα ενδεχμενα που αντιμετωπζουμε για το μλλον εναι ζοφερ. Το καλτερο που χουμε να περιμνουμε εναι μια διαρκς πτωτικ πορεα, μια κατσταση μακροχρνιας παρακμς. Για τους λαος της Ευρπης, το ευρ εναι μια φρκη δχως τλος (με ενδιμεσα λο και πιο απθανα επεισδια καταναλωτικς ευφορας). Το επεγον καθκον των αριστερν δυνμεων και καθενς απ τους λαος της νωσης εναι να σχεδισουν στα σοβαρ το τλος της φρκης.

 

[1] Η χρα μας, ως το πιο αδνατο μλος, αποβλθηκε απ αυτ το 1908 λγω της αδυναμας της να πληρσει τα συσσωρευμνα χρη της προς τη μεγαλτερη δναμη της νωσης, την Γαλλα· γινε εκ νου δεκτ στην νωση δο χρνια μετ. Η πολιτικ της Γαλλας, της κυριτερης «ενχου» για την παρακμ της νωσης ταν να δεχνει ως ενχους τους τεμπληδες και σπταλους λληνες...

[2] νας μικρς και ιδιατερα ανεπαρκς ττοιος μηχανισμς ταν, κατ τα πρτα χρνια της νωσης, τα ευρωπακ ολοκληρωμνα προγρμματα, τα οποα μως εχαν χρονικ ορζοντα εφαρμογς, εν πρεπε και πολ μεγαλτερα να εναι και να μπορον να εφαρμζονται στο διηνεκς. Ακμα πιο ασμαντος εναι ο ρλος των ΕΣΠΑ. Η ποσοτικ χαλρωση, πως χει δεξει η εμπειρα απ τις ΗΠΑ και την Ιαπωνα, δεν εναι ττοιου τπου μτρο: το μνο που κνει εναι να αυξνει τις καταθσεις των πλουσων...

Δ. Λνης, Εκτς Γραμμς

 
3
       e-mail
2039
4
 
, 20 2015
23:55

A. ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Ο ελληνικς καπιταλισμς χαρακτηρζεται σμερα απ ιστορικ υψηλ εππεδα συσσωρευμνου κεφαλαου σε σγκριση με το ετσιο προν που μπορε να παραχθε απ τη χρα. Το μγεθος αυτο του υπερσυσσωρευμνου κεφαλαου εναι τσο μεγλο, στε οι απαιτσεις του να εισπρξει κρδη, δηλαδ να ιδιοποιηθε να μρος του ετσιου προντος, εναι αδνατο να πραγματοποιηθον μσα σε συνθκες που σχυαν μχρι το 2008. Πρκειται για να κεφλαιο που υπ κανονικς συνθκες λειτουργας του καπιταλισμο θα εχε απαξιωθε μαζικ, ακριβς επειδ δεν θα μποροσε να «παργει» κρδη, επειδ θα εχαμε δηλαδ σταματσει να αναγνωρζουμε ως κοινωνα την απατησ του να ιδιοποιεται να μεγλο μρος του ετσιου προντος. Το υπερσυσσωρευμνο κεφλαιο μως διασζεται χρη στην παρμβαση του Κρτους, το οποο εγγυται στην τξη των κεφαλαιοκρατν τι θα λβουν την αμοιβ τους. Η παρμβαση αυτ λαμβνει περισστερες μορφς οικονομικο κανιβαλισμο, που να μρος της κοινωνας καταβροχθζει το υπλοιπο: η κεφαλαιοκρατικ τξη ιδιοποιεται να αυξανμενο μερδιο της παραγμενης αξας επιβλλοντας διαρθρωτικς αλλαγς στην αγορ εργασας που αποδυναμνουν πλρως την θση των εργαζμενων τξεων, καταβροχθζει με πλειστηριασμος και κατασχσεις την «νεκρ εργασα» (δηλαδ τα περιουσιακ στοιχεα) που περιλθαν στην κατοχ των υποτελν κοινωνικν τξεων ως προν της παρελθοσας εργασας τους, φορτνει το χρος των τραπεζν στις εργαζμενες τξεις ανακατευθνοντας σαν ταχυδακτυλουργς τις ρος του χρματος κ.λπ.

Για να αποκτσουν, μως, αυτς οι μορφς κανιβαλισμο σταθερ και μνιμη παρξη, για να καθιερωθον οι ανθρωποθυσες που εναι αναγκαες για τη δισωση του υπερσυσσωρευμνου κεφαλαου, απαιτεται μια διαρκς σκηση πολιτικς λιττητας, μικρν ρυθμν μεγθυνσης του ΑΕΠ και υψηλς ανεργας. Δεν εναι καθλου τυχαο τι λες οι προβλψεις των διεθνν οργανισμν για τους μακροχρνιους ρυθμος ανπτυξης εναι εξαιρετικ χαμηλς και τι γνεται διεθνς συζτηση για μακροχρνια στασιμτητα (secularstagnation) της παγκσμιας οικονομας.

Μσα σε αυτ το πλασιο, η ανεργα εμφανζεται ως ο σημαντικτερος μοχλς διασφλισης της υποταγς των υποτελν κοινωνικν τξεων και ιδιατερα του πυρνα τους, που εναι οι εργαζμενες τξεις. Η ανεργα δεν εναι, λοιπν, απλς να πρβλημα της αγορς εργασας, εναι κεντρικ στοιχεο του κοινωνικο συσχετισμο δυνμεων. Οτε εναι πρωτστως να ζτημα πσες επενδσεις πσες εξαγωγς θα κνουμε, πσες ρες θα δουλεουμε, πσοι απ εμς θα εργζονται στο δημσιο τομα κ.λπ. Αυτ βεβαως πρπει να απαντηθον, αφο μως πρτα συνειδητοποισουμε τι ο βασικς καθορισμς του ποσοστο ανεργας εναι το ψος της απατησης του κεφαλαου επ του προντος. Ο αριθμς των ανργων εναι κυρως το τμμα εκενο του εργατικο δυναμικο που αρνεται να απασχολσει το κεφλαιο επειδ δεν βρσκει τι εναι συμφροντες οι ροι της απασχλησς του. σο υψηλτερη εναι η απατηση του κεφαλαου επ του προντος, σο υψηλτερος εναι ο στχος που χει θσει για τα κρδη, σο μεγαλτερο δηλαδ εναι το μερδιο του προντος που το κεφλαιο θλει να ιδιοποιηθε, τσο υψηλτερη εναι η μερδα του εργατικο δυναμικο που παραμνει σε ανεργα (τσο υψηλτερο εναι το ποσοστ ανεργας).

Η συσχτιση αυτ φανεται καθαρ, για την περπτωση της Ελλδας, στο διγραμμα.
 
Pasted Graphic
Εν συντομα, αυτ εξηγεται ως εξς: μσα στην κρση, τα περιθρια κρδους αυξθηκαν για να εξυπηρετσουν το υπερσυσσωρευμνο κεφλαιο που κινδνευε να καταστραφε. Αυτ, με τη σειρ του, για να επιτευχθε, πρεπε να μειωθον οι μισθο και ταυτοχρνως να παραμενουν σχετικ σταθερς οι τιμς, περ και εγνετο χρη στη διαρθρωτικ πολιτικ του κρτους που αποδιρθρωσε την αγορ εργασας και φησε θικτο τον ανταγωνισμ στις αγορς προντων. Αντιθτως, σε πολλς περιπτσεις ευνησε τη συγκντρωση του κεφαλαου και τον περιορισμ του ανταγωνισμο. Μοιραα, η νοδος της ανεργας, που πυροδοτθηκε απ τον περιορισμ της ζτησης, μετατρπηκε ολκληρη σε αξηση των περιθωρων κρδους.

Συνοψζοντας, ο πυρνας της ανεργας καθορζεται απ το ψος της απατησης του κεφαλαου επ του προντος. Αυτ η απατηση, με τη σειρ της, καθορζεται απ το μγεθος του κεφαλαου που χει συσσωρευτε σε σγκριση με το ΑΕΠ. ταν αυτ το κεφλαιο εναι πντε, ξι επτ φορς μεγαλτερο απ το ΑΕΠ, πως συμβανει σμερα σε λες τις χρες του αναπτυγμνου καπιταλισμο, η διασφλιση της αμοιβς του απαιτε ακραα νταση της εκμετλλευσης της εργασας (που στον κσμο της στατιστικς εμφανζεται ως περιθριο κρδους ως μερδιο των κερδν στο ΑΕΠ). Για να εναι μως δυνατς νας τσο αυξημνος βαθμς εκμετλλευσης (να τσο πολ αυξημνο περιθριο κρδους), το ποσοστ ανεργας πρπει αντστοιχα να εναι υψηλ.

Επομνως, στην ερτηση «Πς να μεισουμε την ανεργα;», η απντηση εναι τι πρπει να απαξιωθε μεγλο μρος του κεφαλαου στε να μειωθον οι απαιτσεις του κεφαλαου επ του προντος. Αυτ μπορε να γνει με πολλος τρπους, πως π.χ. αυξνοντας τον καττατο μισθ και δημιουργντας τις προποθσεις για τη διχυση των αυξσεων σε ολκληρη τη μισθολογικ κλμακα, αφνοντας τους μετχους των τραπεζν, τους κατχους μετοχν και ομολγων, τις επιχειρσεις που δεν μπορον να επιζσουν χωρς σκλβους και λοιπος κατχους υπερσυσσωρευμνου κεφαλαου να υποστον απλειες, υιοθετντας μια φορολογικ πολιτικ υψηλν συντελεστν για τα κρδη και τις μεγλες περιουσες, διαγρφοντας χρη των εργαζμενων τξεων προς τις τρπεζες κ.λπ.

B. ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΑ 751 ΕΥΡΩ;

Η κυβρνηση θα αυξσει τον καττατο μισθ στα 751 ευρ με νομοθετικ ρθμιση, ακριβς πως η προηγομενη κυβρνηση τον μεωσε στα 586 ευρ. ταν ο καττατος μισθς μεταβλλεται, ολκληρη η μισθολογικ κλμακα τενει να μετατραπε, στε να διατηρονται λγο-πολ σταθερς οι αναλογες κατ τις οποες αμεβονται οι διαφορετικς μερδες μισθωτν πως αυτς διαμορφνονται απ τις γνσεις και τις δεξιτητες, τη θση εργασας, τα χαρακτηριστικ της επιχερησης και του κλδου κ.λπ. Αυτ συμβανει επειδ ο καττατος μισθς εναι η αμοιβ της απλς, ανειδκευτης εργασας που αποτελε τη βση υπολογισμο της αμοιβς κθε μορφς σνθετης, ειδικευμνης εργασας.

τσι η αξηση των καττατου μισθο στα 751 ευρ θα τενει να μεταβλει τη μισθολογικ πυραμδα τουλχιστον μχρι τα μεσαα στελχη των επιχειρσεων του ιδιωτικο τομα, και για το λγο αυτν η σημασα της εναι πολ μεγαλτερη απ σο εκ πρτης ψεως φανεται. Επσης, η κυβρνηση θα επαναφρει το θεσμικ πλασιο των συλλογικν διαπραγματεσεων, καταργντας τους νμους εκενους της τελευταας τριετας που ευνοον σκανδαλωδς την ισχ των εργοδοτν ναντι των εργαζομνων και χουν οδηγσει σε μεγλες μεισεις των μισθν του ιδιωτικο τομα. Αυτς οι θεσμικς παρεμβσεις στην αγορ εργασας θα τενουν να επαναφρουν σταδιακ την αγοραστικ δναμη του μσου μισθο σε υψηλτερα εππεδα καθς οι συλλογικς διαπραγματεσεις θα διευκολνουν την αναδιταξη της μισθολογικς κλμακας επ της νας βσης της που θα εναι ο καττατος μισθς των 751 ευρ.

Στο σημεο αυτ εμφανζεται, μως, να σοβαρ πρβλημα: Απ τον τρπο που η κυβρνηση ετοιμζεται να διευθετσει το ζτημα του καττατου μισθο, διαφανεται αμηχανα, προβληματισμς, και λλειψη αυτοπεποθησης σχετικ με τις αναμενμενες θετικς επιπτσεις απ την αξηση του καττατου μισθο. Η ισχυρτερη νδειξη αυτς της αμηχανας, και τελικ ενς φβου, για υποτιθμενες αρνητικς επιπτσεις του καττατου μισθο στην οικονομα εναι το γεγονς τι η αξηση του καττατου μισθο εντσσεται απ την κυβρνηση σε να «πακτο» συνοδευτικν μτρων που προσφρονται ως αντλλαγμα στις επιχειρσεις προκειμνου να προστατευθον απ υποτιθμενες ζημις οφειλμενες στην νοδο του ελχιστου μισθο στα 751 ευρ. Ο φβος αυτς χει μια ιδεολογικ βση που προπαγανδζεται απ τους καθεστωτικος οικονομολγους και τις διες τις επιχειρσεις: Ισχυρζονται τι οι αυξσεις των μισθν χουν υφεσιακ αποτελσματα, δημιουργον αφρητες συνθκες στις επιχειρσεις –και τι αυτ αυξνει την ανεργα.

Ας δομε μως τι συμβανει πραγματικ:

Σμφωνα με οικονομετρικς εκτιμσεις του Ινστιτοτου Εργασας της ΓΣΕΕ που περιχονται στην μελτη Η επδραση της λειτουργικς διανομς του εισοδματος στην συναθροιστικ ζτηση της ελληνικς οικονομας, της Αιμιλας Μαρσλλου, η ζτηση στην Ελλδα ωθεται απ τους μισθος. Η αξηση του μεριδου των μισθν χει θετικ συμβολ στην ιδιωτικ κατανλωση, και παρ το γεγονς τι χει αρνητικ εππτωση στις επενδσεις και στις καθαρς εξαγωγς, η εππτωση αυτ εναι πολ μικρ για να αντισταθμσει την θετικ εππτωση των αυξσεων των μισθν στην κατανλωση. τσι, οι αυξσεις των μισθν χουν συνολικ θετικ εππτωση στο ΑΕΠ. Ως γνωστ, τσι αυξνεται και η απασχληση.

Ας μην φοβται λοιπν το Υπουργεο Εργασας πως η επαναφορ του καττατου μισθο στα 751 ευρ θα πληγσει την οικονομα και πως θα μειωθε ο αριθμς των απασχολουμνων, πως ισχυρζονται οι συνδικαλιστικς οργανσεις των μικρν επιχειρσεων. Ας φοβται το γεγονς τι οι επιχειρσεις στην Ελλδα απαιτον υπρογκα περιθρια κρδους -που αυτ αυξνουν την ανεργα.

Οι αυξσεις των πραγματικν μισθν στον ιδιωτικ τομα μπορον να αποτελσουν, κατ τα πρτα κρσιμα τη της κυβρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να πολτιμο εργαλεο για να αρχσει να χρησιμοποιεται το αργον παραγωγικ δυναμικ της ελληνικς οικονομας, ως του συγκεντρωθον οι προποθσεις για την μεσοπρθεσμη αξηση των επενδσεων παγου κεφαλαου και την μακροχρνια ανασυγκρτηση του παραγωγικο συστματος.

Απ την ιστοσελδα το Ηλα Ιωακεμογλου

Σχετικ

1. 24,2% κτω απ τα εππεδα το 2007 οι μισθο στην Ελλδα

2. Αυτο εναι οι μισθο στην Ελλδα

3. Ανεργα, εργασιακς σχσεις και εισοδματα

4. Εισοδηματικς ανιστητες και οικονομικ κρση

5. Μερικς αλθειες για το κατ κεφαλ ΑΕΠ τς Ελλδας

6. Η διαμρφωση το καττατου μισθο στις χρες τς Ε.Ε.

7. Ανταγωνιστικτητα, μισθο και παραγωγικτητα

8. να απλ(;) κουζ

9. Γιατ η αξηση το μισθο θα φρει περισστερη... ανεργα

 
4
       e-mail
2021
3
 
, 21 2015
09:13

Με την κοιν δλωση του Eurogroup της 20/22/01 η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ υποκπτει στις απαιτσεις του ευρω-ιερατεου

Η κοιν δλωση του Eurogroup της 20/22/01, η συνντευξη των εκπροσπων του Eurogroup και της τρικας των δανειστν αλλ ακμη και τα υπολανθνοντα πσω απ την συνντευξη Βαρουφκη και το non-paper του Μαξμου (http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231387426) δεχνουν ξεκθαρα τι η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ υποκπτει στις απαιτσεις του ιερατεου της ΕΕ για ουσιαστικ παρταση του Μνημονου. Η υποχρηση αυτ ανογει τον δρμο για ακμη μεγαλτερες υποχωρσεις στο μεσο μλλον.

Τα ουσιαστικ σημεα της κοινς δλωσης του Eurogroup –που συνυπγραψε η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ- εναι τα ακλουθα.

Πρτον, το Eurogroup δχεται την ατηση της κυβρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ για παρταση της Κριας Συμφωνας για Οικονομικ Βοθεια (Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA)) που συνοδεεται απ μα σειρ υποχρεσεων (which is underpinned by a set of commitments). Ο σκοπς της παρτασης εναι η ολοκλρωση της αξιολγησης (review) με βση τις δεσμεσεις της τρχουσας συμφωνας (on the basis of the conditions in the current arrangement). Δηλαδ η ολοκλρωση της αξιολγησης απ τους δανειστς που εκκρεμοσε απ πριν τις εκλογς. Οι πινελις που μπανουν εναι, πρτον, τι αυτ η αξιολγηση δεν θα γνει τυπικ απ την τρικα (δηλαδ την συγκεκριμνη υπηρεσιακ ομδα) αλλ απ τα μλη της (δηλαδ την ΕΕ αλλ και το ΔΝΤ και την ΕΚΤ). Αυτ η πινελι χει μνον αισθητικ χαρακτρα –εκτς και αν κανες εναι αφελς και πιστεει τι οι υπλληλοι που συμμετεχαν στην τρικα καναν του κεφαλιο τους σε σχση με τους πολιτικος προσταμνους τους. Η δετερη πινελι εναι τι η αξιολγηση θα γνει κνοντας χρση της δεδομνης (στην τρχουσα συμφωνα) ευελιξας (best use of the given flexibility).

Δετερον, η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ πρπει μχρι την Δευτρα (23/2/2015) να παρουσισει να πρτο κατλογο μεταρρυθμσεων βασισμνο στην τρχουσα συμφωνα (based on the current arrangement) και ττε το ευρω-ιερατεο θα αποφανθε εν αυτ εναι επαρκς πλρη για να αποτελσει να γκυρο σημεο εκκνησης για την επιτυχ ολοκλρωση της αξιολγησης (sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review). Εφσον προχωρ η αξιολγηση θα γνεται και η τμηματικ παροχ των υπολοπων μνημονιακν δανεων. Δηλαδ, πρακτικ η ΕΕ θα μπορε οποιαδποτε στιγμ –πως κανε μχρι τρα– να εκβιζει με την μη-καταβολ δανειακν δσεων. Αυτ διαψεδει εξφθαλμα το γελοο επιχερημα ιδιατερα κποιων νεοφανν συριζο-ταλιμπν τι τα (μνημονιακ) δνεια δεν συνδονται με (μνημονιακ) μτρα. Επσης εναι γελοιοδστατο το επιχερημα τι τα μτρα θα συμφωνηθον απ μηδενικ βση. Η δλωση (και πολ περισστερο η συνντευξη του Eurogroup) εναι σαφστατη τι βασζονται στην υπρχουσα συμφωνα (δηλαδ στο Μνημνιο πως επαναδιατυπθηκε τον Νομβριο του 2012, πως ρητ και επανειλημμνα τονσθηκε).

Τρτον, γνεται ιδιατερη μνεα στα εναπομεναντα κεφλαια του ΤΧΣ –που τα χει δανεισθε ο ελληνικς λας– και που το «πργραμμα της Θεσσαλονκης» του ΣΥΡΙΖΑ θελε να αξιοποισει για την αντιμετπιση της «ανθρωπιστικς κρσης» της ελληνικς κοινωνας. Τα κεφλαια αυτ θα κρατηθον στον EFSF (δηλαδ εκτς ελληνικς δικαιοδοσας), θα χρησιμοποιηθον μνο για τις τρπεζες και θα εκταμιεονται μνο με δεια της ΕΚΤ ("should be held by the EFSF, used for bank recapitalization, released on request by the ECB/SSM"). Εν προκειμνω πρκειται χι μνο για εξευτελισμ του προγρμματος του ΣΥΡΙΖΑ αλλ για κυριολεκτικ αποικιοκρατικ ρο.

Τταρτον, η κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ δεσμεεται να τηρσει λες τις οικονομικς υποχρεσεις ("honour their financial obligations") προς τους δανειστς και να απσχει απ την ανατροπ μτρων και την μονομερ αλλαγ πολιτικν και δομικν μεταρρυθμσεων που θα επιδρον αρνητικ στους δημοσιονομικος στχους, την οικονομικ ανκαμψη την χρηματοπιστωτικ σταθερτητα «πως τα εκτιμον οι θεσμο (της ΕΕ)» ("refrain from any rollback of measures and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively impact fiscal targets, economic recovery or financial stability, as assessed by the institutions"). Πρακτικ αυτ σημανει τι ο βασικς κορμς των μνημονιακν αλλαγν (και χι μνο το 70% τους) θα παραμενει ανγγιχτος και οποιαδποτε αλλαγ θα πρπει να καλυφθε απ ισοδναμα μτρα και μλιστα εφσον συμφωνσει το ιερατεο της ΕΕ.

Και φυσικ αυτ η τετρμηνη παρταση εναι μνο η αρχ. Δεν πρκειται να υπρξει απεμπλοκ απ τα δεσμ της ΕΕ αλλ θα γνει διαπραγμτευση για να νο πργραμμα δανειοδτησης και δεσμεσεων που –αντθετα με τα αντιαισθητικ Προγρμματα Οικονομικς Προσαρμογς για την Ελλδα– θα χει να πιο φανταιζ και μεγαλοσχμονα ττλο, π.χ. Σμφωνο για την Ανπτυξη. Σημειωτον, τι το μνιμο ευρωπακ μνημνιο –που προπρχει των μνημονων για τα PIGS και αφορ λες τις χρες (αν και οι ηγεμονικς το παραβιζουν κατ το δοκον)– λγεται Σμφωνο για την Σταθερτητα και την Ανπτυξη.

Επ της ουσας, η σημεριν συμφωνα αποτελε συνχεια των προηγομενων προγραμματικν και πολιτικν κυβιστσεων (κατ κσμον κωλοτουμπν) του ΣΥΡΙΖΑ. μως, εν οι προηγομενες αποτελοσαν μα σταδιακ διολσθηση, τρα πλον γνεται να καθοριστικ βμα υποταγς στην ΕΕ. Αυτ η «Βρκιζα» –αν και μλλον πει πολ να παρομοιζει κανες τον ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΑΜ– ανογει πλον το δρμο σε να ακμη μεγαλτερο κατφορο. Αξζει να θυμσει κανες τι στην περπτωση της Αργεντινς απ την πτση της νεοφιλελεθερης κυβρνησης Μνεμ και μχρι την αστικ αντιιμπεριαλιστικ σταθεροποηση του Κρχνερ μεσολβησαν πντε λεκτικ αντινεοφιλελεθερες και κεντροαριστερς κυβερνσεις που εφρμοσαν αντιλακς πολιτικς και κμποσες φυγαν με ελικπτερα.

Στο επμενο διστημα και μσα στα ασφυκτικ πλασια της ευρω-φυλακς ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθσει –λγο πιο ενεργητικ απ την κυβρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που το μνο που την νοιαζε ταν η εξυπηρτηση της πολιτικο-οικονομικς διαπλοκς– να διαπραγματευθε κποια ψχουλα φιλολακν μτρων για να εξασφαλσει κοινωνικ ερεσματα. Εναι εξαιρετικ αμφβολο αν θα καταφρει ακμη και αυτ.

Αυτ που αποδεικνει ο σημερινς τραγλαφος εναι τι δεν υπρχει καννα περιθριο φιλολακς διεξδου μσα στην ΕΕ. Η τελευταα εναι το σφαγεο των λακν δικαιωμτων και αναγκν. Δεν αλλζει, δεν μεταρρυθμζεται. σοι κηρσσουν στο λα «οτε ρξη, οτε υποταγ» με την ΕΕ μνο επικνδυνες ψευδαισθσεις καλλιεργον. Ο μνος δρμος φιλολακς διεξδου απ την κρση περν απ την σγκρουση, την ρξη και την αποδσμευση απ την ΕΕ.

Απ το stavrosmavroudeas.wordpress.com

Σχετικ:

1. Η αποκρυπτογργηση τς συμφωνας το Eurogroup

2. Γιατ χαιρταν ο Βαρουφκης;

3. λη η λστα των μεταρρυθμσεων

4. Μνη διξοδος η φυγ προς τα εμπρς!

5. Ο ΣυΡιζΑ κερδζει χρνο και χρο

6. Το Χρηματιστριο στα χρια το ΣυΡιζΑ: χρυσς κρβουνο

 

 
7
       e-mail
1040
, 10 2015
15:14

Μετ την μεγλη κρση του 2008-09 οι υπεθυνοι της αμερικνικης Fed (αλλ και η BoE και η BoJ) ποντρισαν και πλι στο «wealth effect των ανερχμενων τιμν των περιουσιακν στοιχεων», αυτ τη φορ “τρομπροντας” με χρμα τις Τρπεζς τους. λοι ξεραν τι το χρμα αυτ δεν θα κατληγε στην «πραγματικ Οικονομα» αλλ θα δισωζε κατ’ αρχν τους ισολογισμος των Τραπεζν. Η πολιτικ αυτ πραγματικ εκτναξε τους δεκτες των αμερικνικων χρηματιστηρων.     

QE and stocks

Το μοντλο αυτ (δλδ το QE) αρνθηκε σθεναρ να εφαρμσει η ευρωπακ ελτ αφο ο «Βορρς» θεωροσε τι τα συμφροντ του εξυπηρετονταν καλτερα απ την επιβολ της λιττητας, ιδως στις χρες του «Ντου», τα επιλεγμενα PIIGS. Αλλ φτασε σε ττοιο σημεο η στασιμτητα των περισστερων Οικονομιν της Ευρωζνης στε οι Γερμανο και οι σμμαχο τους “πεστηκαν”, πως η ΕΚΤ πρπει να αγορσει ιταλικ και ισπανικ ομλογα που κατχουν οι Τρπεζες, οι ασφαλιστικς εταιρεες και τα hedge funds στε η Ευρωζνη να αποφγει τον αποπληθωρισμ.

Οι «μηχανς» του Ντργκι παρνουν μπροστ (για δετερη φορ) για να «τυπσουν» χρμα και να αγορσουν επιλεκτικ σα ομλογα χει ανγκη η δισωση του ευρωπακο χρηματοπιστωτικο συστματος –και χι η δισωση των κοινωνιν- σπρχνοντας πιθανν προς τα πνω και τους χρηματιστηριακος δεκτες. λους μως;

---

Απ το πρτο διγραμμα εναι προφανς πως τα QE ωφλησαν τα μγιστα τον S&P και τον NIKKEI (πως και ο εγγλζος FTSE που δεν φανεται στο διγραμμα αλλ προσγγισε τα υψηλ του 2007). Στην Ευρπη ο DAX, που εχε δη κερδσει νετερα υψηλ μσα στο 2014, δειξε να ενισχεται με το νο “πακτο”. Το διο και ο CAC παρ’ τι συνολικ υστερε σε επιδσεις καθηλωμνος απ την κακ οικονομικ κατσταση της Γαλλας.  

Σαν να επιβιβζονται στο QE train κποιοι “σμμαχοι” της Γερμανας (Σουηδα/OMXS30, Ολλανδα/ΑΕΧ) αλλ να μνουν εκτς οι μεγλοι προβληματικο του Ντου (Ιταλα/FTSE MIB, Ισπανα/IBEX) –εκτς κι αν ολοκληρωθε ο ανεστραμμνος σχηματισμς ΩΚΩ.

Για Ελλδα, Πορτογαλα και Κπρο καλτερα ας μην τα συζητμε: η Πορτογαλα (που… «βγκε απ τα μνημνια») φλερτρει με τα χαμηλ του 2012 και η Κπρος κατακτ λο και χαμηλτερα χαμηλ.

σο για τα BRICs δεν φανεται να πολυευνοθηκαν απ το πρτυ σε Τκιο και Ν. Υρκη. Με εξαρεση την Ινδα (BSE) -και μια μικρ βελτωση στην Κνα (SSEC)- η Βραζιλα (Bovespa) και η Ρωσα (RTSI) δεν ανκαμψαν μετ το 2012. Σε αντθεση, λλα μεσαα βεληνεκος χρηματιστρια (Αργεντιν, Ινδονησα, Μεξικ, Καναδς, Αυστραλα, Τουρκα) εκμεταλλετηκαν την συγκυρα και ετε προσγγισαν ετε ξεπρασαν τα υψηλ του 2007.

====

Ποσοτικ χαλρωση - Εναι πανκεια για το ευρ και την ευρωζνη;

Μετ απ τα δραματικ γεγοντα του Η2 2014 δεν υπρχει καμα αμφιβολα τι η Global Macro επστρεψε. Το γενικτερο οικονομικ πλασιο, η πολιτικ και η επδρασ της στις αγορς βρσκονται και πλι στο επκεντρο. Η Ευρπη μπκε στο 2015 αντιμετωπζοντας το ενδεχμενο μιας αποπληθωριστικς φεσης. Η ΕΚΤ ταν απρθυμη να εφαρμσει πλρη ποσοτικ χαλρωση (QE), αλλ υπκυψε στην αυξανμενη πεση και κατ την συνεδραση του Ιανουαρου ανακονωσε να πργραμμα ποσοτικς χαλρωσης που περιχει 60 δις ευρ σε αγορς περιουσιακν στοιχεων αν μνα και θα ισχσει απ το Μριο του 2015 ως τον Σεπτμβριο του 2016.

» να πλρες πργραμμα ποσοτικς χαλρωσης θα εναι πανκεια για τα δειν της Ευρπης;

Η Ευρπη αρχζει να μοιζει πολ με την Ιαπωνα, η οποα χει περσει 20 χρνια οικονομικς στασιμτητας, με μηδενικ επιτκια και με συνεχ χρση του QE, απ το 2001. Ο Σνζο μπε εναι ο τελευταος ηγτης που προσπαθε να ξυπνσει τον κοιμμενο γγαντα, που παραμνει η τρτη μεγαλτερη οικονομα στον κσμο. Δο απ τις τρεις αιχμηρς πολιτικς του περιμνουν ακμη να βρουν το στχο τους. Η πρτη, η πολιτικ ενς αδναμου γιν χει πετχει κντρο. Στα τλη Οκτωβρου του 2014, η αναλογα USD/JPY δισπασε μια 15-ετ πτωτικ τση. Αυτ συνπεσε με το σημαντικ στρογγυλ αριθμ 110 σε σχση με το δολριο. Το γιεν συνχισε να αποδυναμνεται σε σχση με το δολριο ΗΠΑ πφτοντας στο 120 μσα σε να μνα, καθοδηγομενο απ μια μαζικ αξηση στο πργραμμα QE της Ιαπωνας. 

Το Ευρ (που το 2014 ταν κατ 11% πιο αδναμο ναντι του δολαρου ΗΠΑ) κατ τον Ιανουριο του 2015 αποδυναμθηκε περαιτρω, καθς η αγορ δοκμασε εππεδα στριξης στρογγυλν αριθμν λο και πιο χαμηλ, ως και τιμς που για τελευταα φορ τις εχαμε δει το καλοκαρι του 2003. Η μεγαλτερη απ αυτς τις μετακινσεις ρθε μετ απ τα να της ΕΚΤ, παρλο που η αγορ του δολαρου και η πληση του ευρ ταν δη πολ δημοφιλες συναλλαγς.

Εξετζοντας το μακροπρθεσμο διγραμμα USD/EUR (το αντστροφο της τυπικς καταγραφς) μπορομε ξεκθαρα να δομε το ατιο (διγραμμα 1). Πρσφατα γρω στο 88,20 το ευρ χει διασπσει τη σκιασμνη περιοχ της αντστασης που βλπουμε να εναι σημαντικ με το δικ της τρπο, πως συνβη με τη δισπαση της γραμμς της καθοδικς τσης του JPY/USD τον Οκτβριο του 2014.

Τα μακροοικονομικ δεδομνα απ την ευρωζνη παραμνουν ανεπαρκ με μνο τις περιφερειακς οικονομες να δεχνουν κποια ουσιαστικ ανπτυξη. Ο πληθωρισμς παραμνει πεισματικ χαμηλς. Αυτ δεν εναι απλς να πρβλημα για την ευρωζνη, αλλ αποτελε μια επικνδυνη τση και ταν συνδυζεται με χαμηλ οικονομικ ανπτυξη θα μποροσε να γνει ο καταλτης για την πρκληση αποπληθωρισμο. Ο οποος, πως γνωρζουν οι Ιπωνες, εναι πολ δσκολο να μετατοπιστε εφσον προκληθε. 

Ο απτομος κατφορος του αποπληθωρισμο

Μια σπερα αποπληθωρισμο που οι δαπνες και οι επενδσεις αναβλονται και οι αξες των αγαθν πφτουν αποτελε μια ανησυχητικ προοπτικ, ειδικ αν επιδειννεται απ εξαιρετικ χαμηλ επιτκια. Κατ τη διρκεια μιας αποπληθωριστικς περιδου, σοι διαθτουν μετρητ θα δουν την αγοραστικ τους δναμη να αυξνεται. Με περιορισμνες διαθσιμες αποδσεις και με αποδυναμωμνες εγχριες τιμς αγαθν θα περμενε κανες να δει τα χρματα να μετακινονται εκτς του ευρ, σε επενδσεις που προσφρουν κποια απδοση και δεν υπκεινται σε αποπληθωριστικς πισεις.

Ωστσο, η ευρωζνη δεν βρσκεται ακμα σε κατσταση αποπληθωρισμο, σως να οδεει προς αυτ την κατεθυνση. σο ευπρσδεκτη κι αν εναι, η μειωμνη τιμ του πετρελαου ωθε τον πληθωρισμ ακμη χαμηλτερα, χωρς να παρχει μια μετατπιση της παραγωγικτητας λγω διαρθρωτικν προβλημτων που υπρχουν εντς της ΕΕ. Για παρδειγμα, οι ενεργειακς τιμς της Γερμανας εναι απθανο να μειωθον λγω ενς συνδυασμο πρσινων φρων και επιδοτσεων. Εν η Γαλλα αντλε το 75% περπου της ηλεκτρικς της ενργειας απ πυρηνικ ενργεια, η οποα δεν κερδζει απ τις χαμηλτερες τιμς του πετρελαου. 

Η απειλ του αποπληθωρισμο στην ευρωζνη συνολικ σε ορισμνα απ τα μλη της μπορε να πεισε τον Mario Draghi και το Συμβολιο της ΕΚΤ να προχωρσουν σε αγορς κρατικν ομολγων μσω του προγρμματος ποσοτικς χαλρωσης, παρ τις σημαντικς αντιδρσεις των γερμανν.

Η εφαρμογ της QE θα εναι απλ για το ΕΚΤ;

Ποιο κρτους-μλους τα ομλογα θα αγορσει η ΕΚΤ; Και σε τι αναλογα; Η ΕΚΤ χει πει τι δεν θλει να «κατχει» περισστερο απ το 33% των ομολγων οποιουδποτε μλους της ευρωζνης, το οποο εμμσως αποκλεει επιπρσθετη αγορ του ελληνικο χρους.

Η Κεντρικ Τρπεζα χει επσης περιοριστε στην αγορ «επενδσιμου χρους» σε μια προσπθεια ελγχου του ρσκου. 

να ερωτηματικ που παραμνει για την αποτελεσματικτητα της ποσοτικς χαλρωσης απ την ΕΚΤ εναι αυτ του δικτου μεταφορς χρημτων.

Σε αντθεση με τις ΗΠΑ, που οι κεφαλαιαγορς παρχουν και διανμουν μεγλο μρος της ρευσττητας και της πστωσης σε ολκληρο το σστημα, η Ευρπη στηρζεται σε μεγλο βαθμ στις τρπεζες, των οποων η αποδεδειγμνη ικαντητα για τη μεταββαση ρευσττητας και πστωσης εναι, στην καλτερη περπτωση, αμφισβητσιμη. Οι τρπεζες χουν κατ το παρελθν λβει φθην χρμα της ΕΚΤ, αγρασαν κρατικ ομλογα και εισπραξαν τη διαφορ επιτοκου.

Μεταξ Σκλας και Χρυβδης

Η ΕΚΤ εναι παγιδευμνη μεταξ Σκλας και Χρυβδης. Οι αποδσεις των ομολγων της ευρωζνης συνεχζουν να πφτουν εν αναμον της ημερομηνας ναρξης της QE της ευρωζνης τον Μρτιο. Η Ευρπη μπορε να μπει σε αποπληθωρισμ ακμη και πριν απ την ναρξη της QE. Αν συμβε αυτ, τα κρτη μλη και οι αγορς θα παρακολουθον για να δον πσο γργορα θα μπορσουν οι αγορς περιουσιακν στοιχεων της ΕΚΤ να αναστρψουν αυτ την τση, εν μπορσουν. 

Αστθεια στην ευρωζνη;

Αποχωρσεις απ την ευρωζνη μια ολοκληρωτικ διλυσ της θα ταν ακραο και, συνεπς, απθανο γεγονς, αν και ακμα και το ενδεχμενο θα ταν αρκετ για να γκρεμσει το ευρ. Η πιθαντερη υποψφια για αποχρηση εναι η Ελλδα.

Οι βουλευτικς εκλογς στην Ελλδα δωσαν στο ακροαριστερ κμμα ΣΥΡΙΖΑ τη «μερδα του λοντος» των εδρν της ελληνικς Βουλς. Η εκστρατεα του ΣΥΡΙΖΑ βασστηκε σε μια πλατφρμα υπρ της ΕΕ, αντι-μνημονιακ και κατ των μτρων λιττητας. Επιθυμον να επαναδιαπραγματευθον τις υφιστμενες δεσμεσεις της Ελλδας και δεν θα φοβηθον να αναστατσουν το status quo της ευρωζνηςγια αυτν το σκοπ. Οι διαπραγματεσεις με την Τρικα κατ τις επμενες εβδομδες και μνες μπορε να εναι θερμς. 

Κατ συνπεια, θα παρακολουθομε την περιοχ μεταξ 0,8844 και 0,90 στο διγραμμα 1 πολ στεν - το αντερο ριο εδ ισοδυναμε με 1,111 στη συνθη παραλλαγ EUR/USD.

Darren Sinden – ηλεκτρονικ περιοδικ  TRADERS’, τχ. Φεβ. 2015

 

 

 

Σχετικ:

1. να διακσια μανδμ τα ταληρκια, να τ’ αφσω?

2. Ποσοτικ χαλρωση, Σαμαρς και Τσπρας: Ποιος δουλεει ποιν;

3. Θα δουλψει η ποσοτικ χαλρωση του κ. Ντργκι;

4. Πς να “φουσκσετε” μια Οικονομα

 

Τα «κλεμμνα»

You must take the A Train

To go to Sugar Hill way up in Harlem

If you miss the A Train

You'll find you've missed the quickest way to Harlem

Hurry, get on, now, it's coming

Listen to those rails a-thrumming (All Aboard!)

Get on the A Train

Soon you will be on Sugar Hill in Harlem

Τake the "A" train

Μια λαμπρ να κινεζικ καινοτομα τρανων –ανεβετε & κατεβετε απ το τρανο χωρς το τρανο να σταματσει.
Ο χρνος δεν εναι για χσιμο. Το τρανο κινεται λη την ρα.

Εν υπρχουν 30 σταθμο μεταξ του Πεκνου και Guangzhou, για να σταματσει και να επιταχνει πλι σε κθε σταθμ θα σπαταλσουν και την ενργεια και το χρνο.

Μια μνη ελχιστη στση 5 λεπτν αν σταθμ (οι ηλικιωμνοι επιβτες δεν μπορον να εναι γργοροι) θα οδηγσει σε συνολικ απλεια 5 λεπτ Χ 30 σταθμος 2.5 ρες του χρνου ταξιδιο!

Για εκενους που επιβιβζονται στο τρανο: Οι επιβτες σε ναν σταθμ επιβιβζονται επνω σε μια καμπνα πολ προτο να φθσει ακμη το τρανο στο σταθμ. ταν το τρανο φθνει, δεν θα σταματσει. Επιβραδνει ακριβς για να πρει την καμπνα που θα κινηθε με το τρανο στη στγη του τρανου. Εν το τρανο απομακρνεται ακμα απ το σταθμ, εκενοι οι επιβτες θα επιβιβαστον στο τρανο απ την καμπνα που τοποθετεται στην οροφ του τρανου. Αφο ξεφορτσει λους τους επιβτες της, η καμπνα θα κινηθε προς το πσω μρος του τρανου τσι στε οι επμενοι εξερχμενοι επιβτες που θλουν να κατβουν στον επμενο σταθμ θα επιβιβαστον στην καμπνα στο πσω τμμα της οροφς του τρανου.

Για εκενους που κατεβανουν: πως επαμε, αφο ξεφορτσει λους τους επιβτες της, η καμπνα θα κινηθε προς το πσω μρος του τρανου τσι στε οι επμενοι εξερχμενοι επιβτες που θλουν να κατβουν στον επμενο σταθμ θα επιβιβαστον στην καμπνα στο πσω τμμα της οροφς του τρανου. ταν το τρανο φθνει στον επμενο σταθμ, θα ρξει απλ ολκληρη την καμπνα συνδετρων ο διος στο σταθμ και θα την αφσει πσω στο σταθμ. Οι εξερχμενοι επιβτες μπορον να προυν το χρνο τους να αποβιβασθον στο σταθμ εν το τρανο χει φγει δη. Συγχρνως, το τρανο θα πρει τους εισερχμενους επιβτες σε μια λλη καμπνα στο μπροστιν μρος της οροφς του τρανου. τσι το τρανο θα ρχνει πντα μια καμπνα στο πσω τμμα της στγης του και θα παρνει μια να καμπνα στο μπροστιν μρος της οροφς του τρανου, σε κθε σταθμ.

Tο τρνο που δεν σταματει ποτ

 

 
  
       e-mail
«<34567891011>»

blog
# .
# : " , , ".